Het onlangs gesloten loonakkoord voor 600.000 ambtenaren dreigt niet door te gaan, omdat ambtenarenpensioenfonds ABP lijkt af te haken. Het pensioenfonds stelt dat het de premie niet te veel kan verlagen omdat de pensioenen dan in gevaar komen. En dat terwijl een belangrijk deel van de beloofde loonsverhoging van 5 procent uit de verlaging van de pensioenpremie moet komen.

Zwakke schakel


Die premieverlaging is altijd de zwakke schakel geweest in het akkoord, omdat niet de minister of de vakbonden de hoogte van de pensioenpremies bepalen, maar de pensioenfondsen zelf. Zij moeten zich houden aan de regels van de Nederlandse Bank. Die heeft, gedwongen door de economische omstandigheden, de regels aangescherpt sinds het loonakkoord is gesloten.

Twee keuzes


Daardoor heeft het ABP twee keuzes: de pensioenen verlagen of de premies niet teveel verlagen. Het eerste is lijkt onhaalbaar, waardoor de keuze waarschijnlijk zal vallen op het niet teveel verlagen van de premies. Een domper voor het kabinet, want die verlaging zou een miljard euro aan loonsverhoging opleveren.

Details


Wat het ABP, met 2,8 miljoen deelnemers het grootste pensioenfonds van Nederland, doet wordt uiterlijk maandag duidelijk. In een reactie zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken dat het loonruimteakkoord staat. En dat ‘zoals gebruikelijk de details in de uitvoering nader worden besproken’.

Bron: Volkskrant
Delen: