Vakbond FNV is zeer ontevreden over de loonsverhoging die het kabinet vlak voor de zomer heeft afgesproken met een aantal bonden. Wanneer een oplossing uitblijft, kan dat leiden tot stakingen.

De stakingen zouden zich niet alleen beperken tot (semi)overheidsmederwerkers. Ook bijvoorbeeld buschauffeurs dreigen het werk neer te leggen uit onvrede over het akkoord. De loonsverhoging wordt namelijk onder meer betaald door in te grijpen in de pensioenen van de mensen die pensioen krijgen of opbouwen bij het ABP. Daaronder vallen ook mensen die niet onder de betrokken overheids-cao’s vallen. Zij moeten dus wel pensioen inleveren, zonder dat daar loonsverhoging tegenover staat.

Alles op alles


De FNV is van mening dat het akkoord niet deugt en vindt dat alles op alles moet worden gezet om betere afspraken te maken over loon, pensioen en het tegengaan van de volgens de FNV doorgeslagen flex. Ook is de FNV verontwaardigd over de manier waarop het akkoord tot stand gekomen is. “Het kabinet heeft de loondeal vlak voor de vakantie gesloten. De andere vakbonden zijn onder druk gezet om bij het kruisje te tekenen, omdat het Kabinet de ‘loonsverhoging’ vier weken later zou laten verdwijnen. Dat is chantage. En waar het Kabinet Rutte in verkennende gesprekken bereid bleek om de doorgeslagen flex aan te pakken, is dat in het akkoord ineens verdwenen. Weggezaagd! En wat overblijft, is een half akkoord”, aldus vice-voorzitter van de FNV, Ruud Kuin, in een blog op FNV.nl.

Stakingsgolf?


Kuin windt er geen doekjes om: “Politiemedewerkers, douaniers, onderwijzers, militairen, belastingmedewerkers en al die andere overheidswerkers verdienen respect voor hun werk. Dus: meer koopkracht en afspraken over echte banen!” Het zo dus zomaar kunnen dat er stakingen in aantocht zijn. De politie voert al langere tijd actie voor een betere cao en ook douaniers op Schiphol en in de Rotterdamse haven hebben al actie gevoerd. Onderwijs AOb zegt dat zich al veel boze leden hebben gemeld.

Bron: PW De Gids
Delen: