Organisaties die de kop in het zand steken of pestprotocollen slecht uitvoeren, snijden zichzelf in de vingers. Pesten leidt namelijk tot zo’n vier miljoen extra verzuimdagen per jaar. Per bedrijf komt dat neer op 45.000 euro per jaar verlies. Deze cijfers, afkomstig van onderzoekinstituut TNO, waren voor minister Asscher begin juni reden om een overheidscampagne tegen pesten op het werk aan te kondigen

Pesten op het werk


Veel bedrijven pakken pesten op het werk verkeerd aan, zeggen verschillende deskundigen in een artikel in het FD. Veel organisaties hebben protocollen voor pestgedrag, maar aan de uitvoering daarvan schort het vaak. Zo zijn namen van vertrouwenspersonen bijvoorbeeld onvindbaar op intranet. Ook denken veel werkgevers dat pesten bij hun niet voorkomt of vinden ze dat hun medewerkers gewoon tegen een geintje moeten kunnen.

Ontslag is geen oplossing

Sommige bedrijven proberen pesten op te lossen door óf de pester, óf de gepeste te ontslaan. Maar dat levert alleen maar een verschuiving van het probleem. Pesters vinden wel weer een nieuw slachtoffer, en na het vertrek van de ene pestkop volgt de andere hem of haar op. Daarom moeten hele afdelingen worden aangesproken en verantwoordelijk worden gemaakt, vindt ‘pestpsycholoog’ Bob van der Meer.

Overheid: hoog risico op pesten


Bedrijven met een sterke hiërarchie en matige communicatie tussen afdelingen lopen het meeste kans op pestgedrag, zoals ziekenhuizen. Ook overheidsorganisaties lopen extra risico, omdat hier coördinator op coördinator wordt gestapeld en iedereen 'zijn eigen toko' moet verdedigen. Laura Willemse van de stichting Pesten op de Werkvloer spreekt zelfs van de 'gouden kooi' van ambtenaren, waar relatief weinig arbeidsmobiliteit is en een behoorlijke ontslagbescherming. “Dat vergroot vriendjespolitiek en geklier.”

Gekort


Overigens kunnen pestende ambtenaren gekort worden op hun salaris. Dat zei minister Plasterk in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer, die werden gesteld naar aanleiding van een artikel in Binnenlands Bestuur waaruit bleek dat ambtenaren over het algemeen veel meer pesten dan werknemers in andere sectoren. Pestende ambtenaren kunnen tot een half maandsalaris worden gekort als blijkt dat zij zich schuldig maken aan pestgedrag. Dat staat in de rechtspositieregeling van Rijksambtenaren. Ook individuele overheidswerkgevers kunnen dit soort sancties treffen.

Bron: http://fd.nl/economie-politiek/1112030/bedrijven-onderschatten-pesten-op-werkvloer
Delen: