Het kabinet en drie van de vier vakbonden zijn akkoord over een loonstijging voor de rijksambtenaren. Na vier jaar nullijn kunnen zij weer een loonstijging tegemoet zien. Ook gemeenteambtenaren krijgen een loonsverhoging.

Rijksambtenaren krijgen een loonsverhoging van 5,05 procent over dit en volgend jaar. Daarnaast krijgen ze in september een eenmalige uitkering van 500 euro.

Uitruil met pensioen


Een deel van loonstijging gaat ten koste van het pensioen. Vanaf 2016 krijgt de pensioenindexering namelijk een andere systematiek: van loonindexatie naar prijsindexatie. Hierdoor dragen ambtenaren zelf minder pensioenpremie af, waardoor hun nettoloon gemiddeld met 0,5 procent stijgt. De pensioenen worden overigens pas geïndexeerd als het ABP weer financieel gezond is.

Uitwerking akkoord


De rijksambtenaren hebben al vier jaar geen nieuwe cao en jaren zonder loonstijging achter de rug. Sinds eind april lagen de onderhandelingen stil. De Tweede Kamer eiste onlangs dat het kabinet de gesprekken weer zou hervatten. De uitwerking van het akkoord zal plaatsvinden aan de cao-tafels.

Akkoord zonder FNV


De grootste ambtenarenvakbond FNV doet niet mee. De vakbond vindt het akkoord te gehaast en wil meer onderzoek naar de risico's die aan het voorstel kleven voor de pensioenopbouw. De andere vakcentrales, CNV, CMHF en het Ambtenarencentrum, stellen dat de loonsverhogingen doorwerken in een hogere pensioengrondslag en daarmee tot een hogere pensioenopbouw leiden.

Er is nog onduidelijkheid over het wel of niet afschaffen van de seniorenregeling. Het CNV is ervan overtuigd dat deze 'modernisering' van de baan is, woordvoerders van het ministerie kunnen dit niet bevestigen. Bekend is dat minister Blok af wil van bijzondere regelingen voor oudere ambtenaren en demotie wil invoeren.

Gemeenteambtenaren


Ook gemeenteambtenaren krijgen een loonsverhoging. Dat zijn de bonden en de VNG overeengekomen. Eerder was al bekend dat gemeenteambtenaren per 1 oktober 2015 én per 1 juli 2016 een eenmalige uitkering van 0,74 procent krijgen. Daar komt nu een loonstijging van 1,4 procent per 1 januari 2016 bovenop. De eenmalige uitkeringen van 0,74 procent vloeien voort uit het pensioenakkoord. De loonstijging van 1,4 procent is mogelijk door de lagere ABP-werkgeverspremie.

Bronnen: VNG, Binnenlands Bestuur, FD
Delen: