Met de toenemende vergrijzing op de werkvloer wordt demotie steeds meer gemeengoed in het personeelsbeleid. Dat blijkt uit recent onderzoek van salarisverwerker ADP. Hoe zit dat bij ambtenaren?

Demotie op de agenda

Demotie staat bij bijna de helft van de werkgevers op de agenda. Een kwart vraagt werknemers ook daadwerkelijk een lagere functie te bekleden. Demotie vloeit voort uit de vergrijzing, verhoging van de AOW-leeftijd en flexibilisering van arbeid. Werkgevers vinden langer doorwerken binnen de huidige functie dan niet altijd de juiste optie. Zo te zien is demotie een instrument om werknemers langer aan het werk te houden. Maar er zijn ook veel werkgevers die via demotie willen besparen op de loonkosten door oudere werknemers salaris of verlofuren in te laten leveren.

Demotie in publieke sector

Demotie is ook terug op de agenda van de publieke sector. Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst wil dat rijksambtenaren een stapje terugdoen als zij niet goed functioneren. Uiteraard met een verlaging van hun beloning. Begin van dit jaar heeft de minister demotie ingebracht bij het cao-overleg dat al sinds 2011 stilligt. Voor de minister is demotie een voorwaarde voor eventuele salarisverhoging. Ook stelt hij andere arbeidsvoorwaarden ter discussie. Zo wil hij speciale regelingen voor oudere medewerkers afschaffen en de bovenwettelijke WW voor rijksambtenaren verder versoberen.

Volgens de minister passen maatregelen die oudere medewerkers ontzien niet meer in een tijd waarin ouderen worden geacht langer door te werken. Hij wil deze regelingen volledig afbouwen. Het geld dat vrijkomt, kunnen ambtenaren toevoegen aan een individueel keuzepakket in de arbeidsvoorwaarden dat de minister voorstelt.

Bonden liggen dwars

De bonden willen niet over demotie of ouderenregelingen praten zolang er nauwelijks ruimte is voor loonsverhoging. Anders dan in het bedrijfsleven, vinden de bonden in principe demotie wel bespreekbaar. Maar ze betwijfelen het nut ervan. Want, zo stellen zij, er is een beoordelingssysteem voor het wel of niet functioneren van ambtenaren. Demotie zal pas ter sprake komen als de minister voldoet aan een compensatie van 0,8% tegenover een lagere pensioenopbouw en als de minister bereid is verder te gaan dan 1% salarisverhoging.

Demotie praktisch onhaalbaar

Volgens professor Paul van der Heijden, gespecialiseerd in arbeidsrecht, is het juridisch niet eenvoudig om demotie daadwerkelijk toe te passen. De werkgever moet voldoende bewijslast leveren en zijn best hebben gedaan een slecht functionerende werknemer beter te laten functioneren. Een consequent bijgehouden dossier is een voorwaarde. En als in dat dossier een goede beoordeling staat, wordt het vrijwel kansloos dat de rechter demotie goedkeurt.

Bronnen: De Telegraaf, FD

Delen: