De kantoortuin bestaat al 70 jaar maar kwam deze week weer eens in opspraak. Reden is een spraakmakende aflevering van het KRO-NCRV programma De Monitor. Maar dat is niets nieuws onder de zon.

Delen:

Drastisch en snel ingrijpen in de arbeidsmarkt. Dat adviseert de commissie Borstlap. Niet straks, maar juist nu, nu het economisch goed gaat. De commissie zet daarbij in op de formatie van 2021.

Delen:

Een nieuw jaar betekent nieuwe regels. Ook op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid verandert er in 2020 het nodige. De belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

Delen:

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van staatssecretaris Van Ark, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De wet wordt nu voorgelegd aan de Eerste Kamer. De meeste nieuwe regels gaan in de eerste helft van 2020 in.

Delen:

De Arbo Unie trekt aan de bel. Als we niet ophouden met het verkeerd behandelen van stress en burn-out klachten kan dit effect gaan hebben op de economische groei. 25% van de beroepsbevolking zit dan in 2030 thuis.

Delen:

Productiviteit komt onder druk te staan als je je laat afleiden op het werk. Deze tien oorzaken zijn de voornaamste reden, blijkt uit uitgebreid internationaal onderzoek.

Delen:
Werken buiten kantooruren om wordt steeds normaler en maatschappelijk meer geaccepteerd. Ook ambtenaren checken 's avonds nog even snel hun mail of schrijven een beleidsstuk in het weekend. Een nieuwe wet moet dat nu aan banden leggen. 
Delen:

Vakantie. Even de boel de boel laten, ontspannen, uitrusten en opladen voordat je weer de loopgraven in moet. Maar hoe doe je dat optimaal? De Arbo Unie komt met een aantal handige tips.

Delen:

Hoe bind je anno 2020 de jonge ambtenaar aan je organisatie? Wat beweegt deze groep bij de keuzes die ze maken? Voor (lokale) overheden is het lastig om jonge mensen aan zich te binden.

Delen:

De gemeente Utrecht leek via een handige 'truc' goedkoop van overtollige ambtenaren af te komen. Althans, dat is de lezing van arbeidsmobiliteitsbureau Het Publieke Domein. Volgens de gemeente was het allemaal nooit zo bedoeld.

Delen:

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken probeert zijn nieuwe wet arbeidsmarkt in balans (WAB) door de Eerste Kamer te krijgen. Hij stuit daarbij echter op het nodige verzet. Ook vanuit zijn eigen partij.

Delen:

Gemeenten moeten inzicht geven in de kosten die zij maken bij het inhuren van extern personeel. Nu zijn de exacte kosten vaak niet duidelijk.

Delen:
Een leven lang leren is vandaag de dag een must voor iedere professional. Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat ambtenaren daarbij voorop lopen. Geen enkele andere beroepsgroep laat zich zo graag en veel bijscholen. En ook nog op eigen initiatief.
Delen:

De manier waarop we werken verandert. Dat geldt niet alleen voor hoe we werken maar ook in welke houding we dat doen. Ook ambtenaren zitten veel te veel. Eerst in de trein of auto, daarna op kantoor en in vergaderingen.

Delen:

Gemeenten willen voortaan zelf bepalen hoeveel wethouders zij hebben. Dat is een van de conclusies van het jaarlijkse Wethoudersconferentie.

Delen:

Begin 2020 doet de nieuwe Wet normalisering rechtspositie ambtenaren zijn intrede. Veel individuele werknemers maken zich hier nog niet al te druk om, maar wie deel uitmaakt van de Ondernemingsraad kan zich maar beter in gaan lezen.

Delen:

Er zijn steeds meer vrouwelijke wethouders. Dat blijkt uit onderzoek van de Wethoudersvereniging. De actuele stand van zaken is dat 26 procent van de wethouder vrouw is.

Delen:

In het openbaar bestuur zijn in het tweede kwartaal van 2018 tweeduizend meer banen bijgekomen dan een kwartaal eerder.

Delen:

Als gevolg van de digitalisering en de robotisering zijn met name ICT-ers in trek.  Ook de overheid heeft de nodige moeite om alle ICT-vacatures gevuld te krijgen. 

Delen:

De werkeloosheid krimpt en er ontstaat krapte op de arbeidsmarkt. De tekorten hebben zelfs remmend effect op de economische activiteit.

Delen:
Overheden willen mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. Een mooi voorbeeld is het Talenttraject van P&O Netwerk Ede-Arnhem-Nijmegen.
Delen:
Met het ‘Draaiboek implementatie Wnra’ van de VNG kunnen gemeenten zich voorbereiden op de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.
Delen:
Partners van de moeder met een pasgeboren kind krijgen vanaf volgend jaar 1 week geboorteverlof.
Delen:
Op 25 mei 2018 gaat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in; tot die tijd geldt de Wet bescherming persoonsgegevens.
Delen:

Pensioenfonds ABP lag onder vuur vanwege de gebrekkige communicatie rondom het vervallen van de Anw-compensatie.

Delen:
Aan het nut van beoordelingsgesprek wordt getwijfeld. Zeker is dat het veel geld kost.
Delen:
In het derde kwartaal van 2017 groeide de werkgelegenheid in het openbaar bestuur met 1.000 banen, zo meldt het CBS.
Delen:
Overheidswerkgevers zijn veel positiever over het functioneren van oudere werknemers dan werkgevers in andere sectoren.
Delen:
De Cao Gemeenten 1 mei 2017 – 1 januari 2019 is definitief.
Delen:
Drie linkse partijen willen via een initiatiefwetsvoorstel payrollers gelijke rechten geven als medewerkers in vaste dienst.
Delen:
Voor het eerst sinds jaren plaatst de overheid weer meer vacatures. Vooral ict’ers zijn gewild.
Delen:
Ziekte mag niet leiden tot een lagere WW-uitkering, zo heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald.
Delen:
De overheden blijven ver achter bij de doelstelling voor de banenafspraak 2016. Staatssecretaris Klijnsma neemt maatregelen.
Delen:
Er is een nieuwe cao-gemeenten voor de bijna 160.000 ambtenaren.
Delen:
Het aantal arbeidsplaatsen bij de overheid kromp de afgelopen drie jaar en blijft krimpen.
Delen:

VNG en gemeenten blijven werken aan een nieuwe cao die moet resulteren in de duurzame inzetbaarheid en flexibiliteit van medewerkers.

Delen:

Het UWV verwacht dat duizenden ambtenaren hun baan verliezen door digitalisering. Anderzijds zijn er meer vacatures.

Delen:

De werkdruk van ambtenaren is lager dan gemiddeld in Nederland. Dat blijkt uit een studie van het CBS.

Delen:

Op 1 mei loopt de cao gemeenten af. Bonden en de VNG hebben hun inzet bekendgemaakt. Het valt of staat met de loonstijging.

Delen:

Op dinsdag 4 april 2017 vindt het congres HRM in de Overheid plaats in Bussum. Een evenement voor de HR-professional werkzaam bij de overheid.

Delen:

De vergoeding voor raadswerk in kleinere gemeenten moet omhoog, vinden raadsleden. Dat meldt Raadslid.nu op basis van antwoorden van raadsleden.

Delen:

De Rijksoverheid houdt geen grootschalige proef met anoniem solliciteren, als het aan de regering ligt.

Delen: