De wereld om ons heen verandert en ook het werk dat we doen, blijft niet hetzelfde. Dat geldt voor het bedrijfsleven, maar zeker ook voor de overheid. Door middel van strategische personeelsplanning kan een organisatie zich daarop voorbereiden. Maar welke stappen kun je dan zetten? Christel Teggeler, consultant bij USG HR Professionals, heeft hiermee veel ervaring en deelt die graag.

"Om tot een goede strategische personeelsplanning te komen, gaan we altijd diepgaand met onze klanten in gesprek. Wat is de visie van je organisatie? Waar wil je naartoe? En hoe vertaalt dit zich naar HR-strategie en doelstellingen? Welke aandachtspunten kent de bezetting? Ook vragen over verloop en ziekteverzuim horen daarbij. Een grondige analyse maakt dat de interventies gedragen en uitvoerbaar zijn.

Neem bijvoorbeeld een overheidsorganisatie. Van oudsher werden daar mensen met bepaalde functies en competenties binnengehaald, bijvoorbeeld in administratieve, die in de huidige setting en met de voortschrijdende automatisering eigenlijk niet meer nodig zijn. Maar zij doen dat werk al jarenlang en er is eigenlijk nooit met hen gepraat over hun toekomst.

De overheidsorganisatie die merkt dat een bepaalde functie steeds minder voorkomt, moet zichzelf de vraag stellen: hoe zet ik mijn medewerkers duurzaam in, binnen mijn organisatie of - als dat niet past - buiten mijn organisatie? Inzicht in strategische personeelsplanning draagt bij aan de juiste begeleiding van medewerkers naar de nieuwe toekomst. Voor zover de overheidsorganisatie dat nog niet zelf had gedaan, kan USG HR Professionals ondersteunen en adviseren.

Voor dit soort oplossingen is het belangrijk dat je als organisatie een langetermijnvisie hebt. Dat is bij de overheid soms lastig, al was het alleen al omdat er – zeker bij de Rijksoverheid – iedere kabinetsperiode wel weer iets verandert. Ministeries worden opgeheven of samengevoegd, verantwoordelijkheden worden elders belegd. Neem bijvoorbeeld de verschuiving van het uitvoeren van het zorgbeleid van de centrale naar de decentrale overheid. Dat betekent echter nog niet dat je hier geen strategische personeelsplanning zou kunnen toepassen.

Met strategische personeelsplanning kan je op ieder moment beginnen. Wanneer je weet waar de organisatie over een paar jaar moet staan en waar je nu staat, kun je ook bepalen wat je medewerkers op dat moment moeten kunnen. En hoeveel medewerkers je nodig hebt, wanneer er taken bij komen of juist wegvallen. Daarbij kan USG HR Professionals ondersteunen. Door middel van een bewezen werkwijze worden gezamenlijk interventies vastgelegd. In de praktijk heeft USG HR Professionals in het verleden ondersteund in het opzetten van een werk- en ontwikkelcentrum, van waaruit medewerkers aan hun toekomst kunnen werken. USG HR Professionals kan dus niet allen helpen in het bepalen van de interventies, maar staat ook met de voeten in de klei."
Delen: