Als het aan werkgeversorganisaties, vakbonden en externe deskundigen ligt, levert de voorgenomen belastingherziening meer banen en een eenvoudiger systeem op. Dat betoogden zij onlangs in een hoorzitting in de Tweede Kamer.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW gaf aan dat er veel verborgen werkloosheid is in Nederland en dat het scheppen van banen hoofdprioriteit moet zijn bij het herzien van het stelsel. Een rechtstreekse lastenverlichting voor werkenden zou daarbij helpen, evenals het instellen van twee tarieven voor inkomstenbelasting: 35% voor inkomens tot een ton en 45% daarboven.

Kleine bedrijven

Oud-staatssecretaris van Financiën Willem Vermeend stelde dat vooral kleine bedrijven geholpen moeten worden om personeel te kunnen aannemen, omdat hier de komende tien jaar de meeste banen ontstaan. De FNV wil dat werkenden duizend euro terugkrijgen die ze sinds de vorige belastingherziening meer zijn gaan betalen. Ook wil de vakbond de winstbelasting verhogen en de inkomstenbelasting verlagen. Hoogleraar fiscale economie Edwin Heithuis van de Universiteit van Amsterdam tenslotte, pleitte simpelweg voor het afschaffen van vele belastingen om het systeem eenvoudiger te maken. Belastingvormen als overdrachtsbelasting en erf- en schenkbelasting leveren relatief weinig op en kunnen dus best verdwijnen, betoogt hij.

Delen: