Korten op de pensioenen leek onvermijdelijk voor 's lands grootste pensioenfonds. 31 december was een belangrijke datum voor gepensioneerd Nederland. En wat bleek? Korten is, voor nu in ieder geval, van de baan.

Bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool toont zich op de eigen website van het ABP opgelucht: "Nu we niet hoeven te verlagen creëert dat de rust die we nodig hebben om tot een nieuw pensioenakkoord te komen."

(Tekst gaat verder onder de video)

Volgens Wortmann-Kool is een nieuw pensioencontract hoog nodig omdat de huidige overeenkomst sterk verouderd is. "De maatschappij is veranderd. We werken meer zelfstandig en ook lang niet altijd full-time. Dat vraagt om een pensioencontract dat beter aansluit en geen verwachtingen wekt die het niet na kan komen."

Ondanks dat er op dit moment niet gekort hoeft te worden, is er nog wel degelijk reden tot zorg. De rentestand blijft laag en ook het dekkingspercentage van het ABP is nog niet wat het moet zijn.

Kerncijfers

Q4 2018

Q1 2019

Q2 2019

Q3 2019

Q4 2019

Beleidsdekkingsgraad (%)

103,8

102,4

100,6

97,0

95,8

Dekkingsgraad (%)

97,1

99,0

95,3

91,0

97,8

Beschikbaar vermogen (€ miljard)

399

431

442

459

466

Verplichtingen (€ miljard)

411

436

464

504

476

Rekenrente (%)

1,4

1,1

0,8

0,4

0,7

Bron: ABP

Een van de maatregelen die het ABP neemt om het tij te keren, is het verhogen van de premies. Dat doet het mede omdat het verwacht dat de economische groei de komende jaren zal stagneren. Het enige alternatief is, volgens het ABP, dat de sociale partners de pensioenopbouw verlagen. Dan hoeft er niet meer premie betaald te worden, maar wordt er logischerwijs wel minder pensioen opgebouwd.

Over de exacte verhoging is op dit moment nog niks bekend. Hoeveel de pensioenen omhoog gaat wordt duidelijk zodra het nieuwe pensioenakkoord er is.

Gerelateerd:

ABP wil korten op pensioenen koste wat kost voorkomen://overheidsexpertise.nl/overheid-finance/36-actueel/493-abp-wil-korten-op-pensioenen-koste-wat-kost-voorkomen

Waarom ABP en PFWZ toch gaan korten op de pensioenen

Bronnen: ABP, Binnenlands Bestuur.

Delen: