De gezamenlijk schuld van Nederlandse (oud)-studenten begint schrikbarende vormen aan te nemen. De schuld bij DUO bedroeg in 2019 19,3 miljard euro. dat is 1,9 miljard euro meer dan het jaar ervoor.

Die cijfers werden bekend gemaakt door het CBS. Opvallend is de sterke stijging die te zien is vanaf 2015. In dat jaar werd de basisbeurs voor studenten afgeschaft en vervangen door het leenstelsel. Een stelsel waar door een aantal partijen, ook binnen het kabinet, al hardop aan getwijfeld wordt en nu op losse schroeven staat.

Studeren steeds duurder

Een andere duidelijk aanwijsbare reden is het feit dat studeren in Nederland steeds duurder wordt. Dit studiejaar steeg het collegegeld met 23 euro naar € 2.083. Maar 23 euro, want de jaren daarvoor steeg het collegegeld veel harder met 71 euro in 2014 als record. Debet daaraan was de jaarlijkse opslag van 22 euro die voormalig onderwijsminister Ronald Plasterk in 2007 invoerde. Hij deed dat om leraren hogere salarissen te kunnen betalen. Pas in het studiejaar 2018-2019 werd deze ‘Plasterk-opslag’ voor het laatst toegepast. Vanaf nu is alleen de prijsontwikkeling bepalend. Naast het collegegeld stijgen ook de prijzen van studentenkamers, zeker in de vrije sector.

Hoe jonger, hoe hoger de schuld

Jongere generaties lenen vaker en meer. Zo hebben studenten die in 2000 zijn geboren op hun 18e jaar gemiddeld 2,7 duizend euro studieschuld opgebouwd. Voor de generatie met geboortejaar 1994 was dat op 18-jarige leeftijd gemiddeld 1,5 duizend euro. Het verschil tussen mannen en vrouwen is klein. Mannen lenen iets vaker ( 51 om 49%) en meer. Met 13,9 duizend euro gemiddeld na het afstuderen lenen mannen gemiddeld 500 euro meer dan vrouwen.

Problemen met terugbetalen

Steeds meer oud-studenten hebben problemen hun studieschuld bij DUO te voldoen. Dat aantal ligt inmiddels boven de 100.000. De overheid houdt er nu al rekening mee dat een deel van de studenten hun schuld niet volledig af zal kunnen betalen. Dat zou volgens het CPB gaan om zo'n 15%. Omdat er nieuwe manieren zijn om het maandbedrag te bepalen - het inkomen telt anders mee in de berekening - en vanwege het feit dat studenten van nu terug mogen betalen in 35 in plaats van 15 jaar, is het nog even afwachten hoe dit precies uit zal pakken. Feit is wel dat zoals het er nu uitziet de gemiddelde schuld per student op zal blijven lopen de komende jaren, en als een zwaard van Damocles boven de overheid zal blijven hangen.

Bronnen: NOS, CPB, CBS, Trouw

Delen: