Als het aan ABP-voorzitter Corien Wortmann ligt, wordt er vanaf 2020 helemaal niet gekort op de ambtenarenpensioenen. Wortmann doet haar uitspraken in De Telegraaf in een periode waarin het nieuws gedomineerd wordt door berichten dat korten nu toch echt onvermijdelijk lijkt. Ondertussen maken ambtenaren zich grote zorgen om hun pensioen.

Nadat de commissie-Dijsselbloem heeft voorgesteld de zogenaamde kritische dekkingsgraad te verhogen van de huidige 88% naar een niveau tussen de 94% en 95%, waarbij het exacte percentage verschilt per fonds, leek korten op de ambtenarenpensioenen onvermijdelijk. Mede doordat de ECB de rente bleef verlagen is de actuele dekkingsgraad van het ABP eind september 88,6%

Korten voorkomen

Eind dit jaar wordt de balans opgemaakt en algemeen aangenomen werd tot nu toe dat korten alleen nog kon worden afgewend door de premie van werkenden te verhogen. Als het aan Wortmann ligt worden de nu geldende regels aangepast: "We zijn nu bezig met het uitwerken van een nieuw pensioencontract. We gaan dus naar een andere werkelijkheid. Daarin gaan pensioenen meebewegen met de economie: verhogen als het goed gaat en verlagen als het tegenzit. Het is echt onbegrijpelijk als we dan nú meerdere jaren gaan korten op basis van regels van het huidige pensioencontract.”

Economische voorspoed en toch korten is onverkoopbaar

Wortmann vindt het niet uit te leggen aan deelnemers van pensioenfondsen dat in tijden van economische voorspoed pensioenen worden verlaagd. "Ons vermogen is in de afgelopen tien jaar verdubbeld en onze deelnemers hebben daar geen cent van gezien. Dat moet veranderen in het nieuwe pensioencontract." Zo gaan pensioenen dus meebewegen met de economie. Omhoog als het goed gaat, maar ook verlagen als het slecht gaat. “Wij zijn dit met experts van de grote fondsen en pensioenuitvoerders aan het uitwerken. De komende weken verwachten we dat we daar de volgende stappen op te kunnen zetten. Dan zullen we daar over een paar weken met sociale partners en minister over in gesprek gaan", aldus Wortmann.

Ambtenaren boos en bezorgd

Uit een enquête van Ambtenarensalaris.nl blijkt dat acht van de tien ambtenaren zich zorgen maakt over het pensioen. Nu de dekkingsgraad van ambtenarenpensioenfonds ABP verder is gezakt naar de hierboven genoemde 88,6 procent, wordt angst voor een lager pensioen heel reëel. Uit het onderzoek onder 5.100 ambtenaren blijkt dat deelnemers boos en bezorgd zijn over de huidige pensioenontwikkelingen. Twee derde zegt het onrechtvaardig te vinden dat er nu gekort wordt en meer dan de helft van de ambtenaren vindt dat de oorzaak van de pensioenproblematiek vooral bij de overheid ligt. Een iets kleiner deel (38,8 procent) wijt de problemen aan het beleid dat op Europees niveau gevoerd wordt. Zowel de overheid (4,6) als het ABP (5,4) krijgen een onvoldoende op het rapport voor het gevoerde beleid.

Groep ambtenaren naar de rechter

Ondertussen is een groep oud-ambtenaren naar de rechter gestapt. Zij willen langs deze weg de Nederlandse Staat dwingen om alsnog het pensioengat te vullen dat door de kabinetten-Lubbers is ontstaan. Destijds verlaagde de overheid haar bijdrage in de ambtenarenpensioenen van 21 procent tot onder de 10 procent. Dat betekende destijds voor de overheid een besparing van bijna 33 miljard gulden. De vereniging pensioenverlies stelt dat de overheid zo het begrotingstekort heeft bekostigd met het pensioen van ambtenaren. De betalingsachterstand is inmiddels opgelopen tot 80 miljard euro. Mocht de overheid door de rechter verplicht worden dat bedrag terug te storten in het fonds, is korten van de baan. De dekkingsgraad van het ABP komt dan weer boven de 100%.

Bronnen: ambtenarensalaris.nl, abp.nl, Binnenlands Bestuur, De Volkskrant, De Telegraaf, Vereniging Pensioenverlies

Gerelateerd:
Waarom ABP en PFWZ toch gaan korten op de pensioenen

Deelnemers ABP laten miljard liggen
ABP doet tabak en kernwapens in de ban en gaat 'groen'
'Uitblijven pensioenverhoging voor ambtenaren onacceptabel'

Delen: