Eens in de vier jaar zijn er waterschapschapsverkiezingen. Doorgaans het moment dat de werkzaamheden onder een vergrootglas komen te liggen. Maar het belangrijke werk, het zorgen voor veilig, voldoende en schoon drinkwater, gaat altijd door. Maar nu stokt de financiering.

Dat laatste werd onderzocht door onderzoeksbureau ERAC. Robert Smeets van ERAC laat tegenover Binnenlands Bestuur, weten dat vooral de EU-geldstroom opdroogt. "In de voorgaande periode was het namelijk makkelijker voor waterschappen om investeringen in fysieke projecten gefinancierd te krijgen met Europees geld’, vertelt Smeets. In de huidige periode - van 2014 tot 2021 - ligt de nadruk veel meer op innovatie."

Zowel de waterschapsverkiezingen in maart, als de recente Europese verkiezingen gaan van invloed zijn op de hoeveelheid subsidie die Nederlandse waterschappen de komende jaren gaan binnenhalen. Dat geld is hard nodig om allerlei verschillende projecten uit te kunnen voeren die bijdragen aan veilig en schoon drinkwater de komende jaren. Tijd dus om meer in te zetten op innovatie en minder op fysieke projecten.

Medicijnresidu in ons drinkwater

Een mooi voorbeeld van innovatie met als doel veiliger en schoner water komt van het waterschap Aa en Maas. Zij zijn een pilot gestart om te kijken welke techniek het best geschikt is om medicijnresten uit het oppervlaktewater te halen. Dat is nodig, want dat water bevat steeds meer medicijnresidu, dat er via onze ontlasting in terechtkomt. Deels komt dat door de vergrijzing, maar ook door klimaatverandering. Want bij droogte en lage waterstand is er sprake van minder verdunning.

Geen gevaar voor de mens

Het RIVM concludeerde gelukkig al dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid, maar voor de vissen en de natuur in zijn algemeenheid ziet het er allemaal een stuk minder florissant uit. Om te voorkomen dat de situatie verergert zijn onderzoeken zoals Aa en Maas en andere waterschappen uitvoeren hard nodig.

Zaak dus om in te zetten op die onderzoeken die de Europese beleidsmakers straks financieel gaan stimuleren met subsidies. Gezien de winst van groene partijen, zou het zomaar kunnen dat er veel meer geld beschikbaar komt voor waterschappen om milieuwinst te gaan boeken.

Het complete overzicht van Europese subsidies per waterschap van de afgelopen jaren is hier te vinden.

Bron: Binnenlands Bestuur

Delen: