Dat veel Nederlanders kampen met problematische schulden is inmiddels algemeen bekend. Het is niet voor niets dat het kabinet het aanpakken van de schuldenproblematiek tot een van de speerpunten heeft gemaakt. Dat ook een groot deel van de jongeren tussen de 18 en de 35 kampt met ernstige betalingsproblemen - dat is als je regelmatig je huur of hypotheek meer dan 10 dagen te laat betaalt, regelmatig een voorschot ontvangt op je salaris of als je zes maanden je zorgverzekering niet hebt betaald - is nieuw.

Het NIBUD becijferde dat één op de vijf jongeren kampt met dergelijke betalingsproblemen. Die cijfers komen overeen met het landelijk gemiddelde. Met andere woorden, jongeren hebben net zo vaak problematische schulden als andere leeftijdsgroepen. Voor jongeren lijkt er dan een eenvoudige uitweg te zijn, door hulp te vragen aan de ouders, maar volgens het NIBUD doet maar 4% van de jongeren dat.

Vooral studenten komen in de problemen, zo blijkt uit een peiling van de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, in opdracht van NOS op 3. Zij becijferden dat van de tienduizend jongeren die in beeld zijn bij schuldhulpverlening, de helft studiefinanciering ontvangt.

Schuldbewust

Een studieschuld staat nu niet geregistreerd bij het BKR. Daardoor kunnen jongeren die al een studieschuld hebben, of nog aan het opbouwen zijn, gemakkelijk andere schulden aangaan. De NVVK pleit er voor zo'n registratie te verplichten en tevens jongeren bewuster te maken van schulden en de complicaties die schulden met zich meebrengen. Voorzitter van NVVK Marco Florijn laakt de rol van de overheid bij het aangaan van een studieschuld: “De overheid draagt voortdurend als boodschap uit dat het geen enkel probleem is om schulden te maken voor je studie. ‘Later ga je toch bergen met geld verdienen en bovendien doen we niet moeilijk over de aflossing.’ De overheid zou studenten juist meer schuldbewust moeten maken." Volgens Florijn doet de overheid veel te luchtig over de financiële verplichting die een studieschuld, gemiddeld 25 duizend euro per student, is. Bovendien verlaagt het lenen bij de overheid volgens hem ook de drempel om andere leningen aan te gaan.

Uitgebreid onderzoek in meerdere landen heeft aangetoond dat de effecten van geldzorgen niet onderschat mogen worden. Florijn roept universiteiten en andere onderwijsinstellingen dan ook op alert te zijn. "Docenten zouden moeten letten op signalen dat studenten met financiële problemen worstelen. Want schulden zorgen altijd voor veel stress." Daarnaast kunnen onderwijsinstanties ook zorgen dat studenten ergens terecht kunnen. Er zijn al loketten voor de meest uiteenlopende problemen, waar studenten terecht kunnen. Een loket voor financiële coaching zou uitkomst kunnen bieden.

Oog voor de toekomst

De NVVK vindt het een positieve ontwikkeling dat jongeren die schuldhulpverlening nodig hebben niet meer per se met hun studie moeten stoppen. "Dat is een van de belangrijke ingrediënten van het succes in gemeenten als Den Haag en Apeldoorn, die pionieren op het gebied van schuldhulpverlening voor jongeren; dat er niet alleen iets wordt gedaan aan het schuldenprobleem, maar dat er een dubbel spoor wordt gevolgd waarbij ook aandacht is voor een opleiding en dus een toekomstperspectief voor de jongeren die het betreft."

Bronnen: Nos op 3, Het Financieele Dagblad, NVVK,

Gerelateerd:
SchuldenlabNL officieel gelanceerd
Nieuwe wet geeft gemeenten adviesrecht bij schuldproblematiek
Schulden? Er op af!

Delen: