Er zijn in Nederland nog steeds te weinig woningen. Door het tekort blijft de huizenmarkt gespannen. Voor starters is het lastig een geschikte woning te vinden en de prijzen zijn exorbitant. In een poging het tij te keren gaat het kabinet nu investeren in het bouwen op moeilijke plekken. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken pompt 72 miljoen in een fonds dat transformatie van leegstaande of slecht benutte bedrijfslocaties naar woningen moet stimuleren.

Het CBS liet eind 2018 al zien dat ook de transformatie van kantoren en maatschappelijk vastgoed terugloopt. In 2017 werden er 7.570 nieuwe woningen gecreëerd uit panden die daarvoor een andere bestemming hadden. Een daling ten opzichte van de jaren daarvoor. Een reden zou kunnen zijn dat er ook voor transformatie te weinig personeel is bij gemeenten en bouwbedrijven, en dat de meest geschikte panden inmiddels al getransformeerd zijn.

Transformatiefaciliteit maakt drempel lager

Ollongren hoopt nu dus het tij te keren met deze financiële injectie. Het geld komt in een fonds wat leningen gaat verstrekken aan partijen die moeilijk aan financiële middelen kunnen komen. Ze kunnen nu voor een periode van 5 jaar maximaal 3,5 miljoen euro per project lenen. Met uiteraard als voorwaarde dat het project er dus op geënt is om een bedrijfslocatie te transformeren naar woningen.

De D'66-minister hoopt dat met deze Transformatiefaciliteit meer projectontwikkelaars overwegen om aan een dergelijk traject te beginnen. Er zijn voor zover bekend nog meer dan genoeg locaties waar een succesvolle transformatie mogelijk is, maar waar het traject gecompliceerd is. Oude bedrijfsterreinen zijn vaak vervuild of moeilijk bereikbaar. Dat maakt dat het vaak lastig is van tevoren de kosten in te schatten. Het transformatiefonds moet er voor zorgen dat de drempel lager wordt om toch aan een transformatietraject te beginnen.

Bronnen: Binnenlands Bestuur, CBS, NOS

Delen: