Onder toeziend oog van koningin Máxima is in Den Haag SchuldenlabNL gelanceerd, een platform waar verschillende private en publieke partijen bij elkaar komen. SchuldenlabNL komt voort uit Schuldenlab070, destijds een initiatief van de gemeente Den Haag.

Nu het aanpakken van de schuldenproblematiek bij het kabinet beleidsprioriteit heeft, ontstond de behoefte aan een landelijke variant. Daarop is de stedelijke variant van de Hofstad opgeschaald naar een landelijk opererend platform. Achterliggende gedachte is dat een gefragmenteerd landschap van losse initiatieven die allemaal telkens het wiel opnieuw uitvinden, niet efficiënt is. Alle partijen willen de Nederlander met problematische schulden helpen en ook die is gebaat bij een efficiënte samenwerking van de verschillende instanties. Het idee van SchuldenlabNL is dat alle verschillende groepen hun kracht, kunde en innovativiteit kunnen benutten. Onder meer fiKks, Geldfit en ‘Moedige Dialoog' zijn aangesloten bij SchuldenlabNL. Daarnaast zijn ook overheden, banken en grote bedrijven aangesloten.

Schuldenproblematiek steeds groter

Initiatieven zoals het schuldenlab zijn nodig omdat de schuldenproblematiek zeer hardnekkig blijkt. Toch zijn er maar weinig harde cijfers bekend. In deze video van Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein, wordt een eerste benchmark gegeven.

Verder weten we dat in Nederland 1,4 miljoen gezinnen problematische schulden hebben. Dat komt neer op bijna twintig procent. Ook zit er een recordaantal van 94.000 mensen in de schuldhulpverlening, zo becijferde de branchevereniging van schuldhulpverleners en sociaal bankieren, NVVK.

Banken aan boord

De Nederlandse Vereniging van Banken is een van de partijen die SchuldenlabNL ondersteunt. Ook woningcorporaties, verzekeraars en energiebedrijven werken samen in het SchuldenlabNL. Mensen met schulden hebben vaak een betalingsachterstand bij meer dan tien verschillende partijen. Banken kunnen vaak bij uitstek in een vroeg stadium een goed beeld krijgen van de schuldenproblematiek in een gezin.

Daarnaast realiseert de NVB zich dat het van banken verwacht wordt dat zij zich hard maken voor dit maatschappelijke probleem. Daarom gaan ze klanten in een zo vroeg mogelijk stadium begeleiden naar de juiste hulp bij schulden om de kans op problematische schulden sterk te verkleinen.

Gerelateerd:
Aanpak van schulden
Schulden? Er op af!

Bronnen: schuldenlab.nl, nvb.nl, Divosa, RTL Z, NVVK.

Delen: