Van verder korten op de pensioenen is dan ook geen sprake, maar een stijging zit er ook niet in. Dat terwijl het leven, onder andere door inflatie, wel duurder wordt. Volgens bestuursvoorzitter van het ABP Corien Wortmann-Kool is dat niet acceptabel: "Ik kan dat niet meer uitleggen aan de mensen die pensioen bij ons opbouwen of ontvangen. We zien dat de economie aantrekt en dat de lonen in Nederland stijgen. Maar onze deelnemers merken hier helemaal niets van. De pensioenen lopen totaal uit de pas met het verbeterende economisch klimaat." 

Wortmann-Kool wil dan ook dat het kabinet actie onderneemt. Daarbij denkt ze aan een stelselwijziging: "Een stelsel waarbij de pensioenen verhoogd kunnen worden als het economisch beter gaat en verlaagd worden als het tegenzit. Een stelsel dat beter aansluit bij de arbeidsmarkt en vooral beter te begrijpen is voor onze deelnemers."

Nu is het nog zo dat alleen gekeken wordt naar de dekkingsgraad van een fonds. Dat is het verschil tussen de voorradige middelen en de financiële verplichtingen jegens deelnemers. Het ABP had eind september zelfs een dekkingsgraad van 105,9%. Voor iedere honderd euro die uitgekeerd moet worden heeft het dus € 105,90 in kas. 

Met de huidige dekkingsgraad mag het ABP echter niet indexeren, oftewel corrigeren voor onder meer inflatie. Dat mag pas gedeeltelijk vanaf een dekkingsgraad van 110% en helemaal vanaf 123%. Het ABP behaalde afgelopen kwartaal een beleggingsrendement van 1,1%. Dat is lager dan de actuele inflatie volgens het Europse Eurostat, die in augustus op 2,1% uitkwam. Mocht de dekkingsgraad de komende twee jaar toch weer onder de minimaal vereiste 104,2% uitkomen, dan is verder korten van de pensioenen onvermijdelijk. Het ABP acht de kans hierop echter heel klein. 

Gerelateerd: Pensioenpremie ambtenaren omhoog

Bron: ABP.nl

Delen: