De data is onderverdeeld in drie verschillende categorieën. De eerste is het gemeentefonds, de grootste inkomstenbron van een gemeente. De tweede categorie is 'Inkomsten en uitgaven gemeente.' Daar kunnen onder meer andere inkomsten worden bekeken, maar ook waar de gemeente haar geld aan uitgeeft en hoe zich dat verhoudt met anderen gemeenten. 

De laatste categorie is 'Financiële kengetallen'. Aan de hand van een vijftal kengetallen kan men zien hoe een gemeente er financieel voorstaat. 

Het idee achter dit initiatief is dat het voor gemeenten voor het uitvoeren van hun taken van essentieel belang is om over goede informatie te beschikken over hun financiële positie. De website is nog in ontwikkeling en in de toekomst zullen nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd. Dan zal het mogelijk zijn om gemeenten op nog meer verschillende manieren met elkaar te vergelijken. Ook zal er meer informatie zijn over lokale belastingen. 

Bronnen: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Binnenlands Bestuur, Accountant.nl

Delen: