Minister Dekker van rechtsbescherming heeft een nieuw wetsvoorstel ingediend dat het mogelijk moet maken voor gemeenten om rechters te adviseren of iemand met problematische schulden hulp moet krijgen van een beschermingsbewindvoerder.

De wet past in het kader van een flink aantal door het kabinet genomen maatregelen om de schuldenproblematiek aan te pakken. Dit zogenoemde Actieplan Brede Schuldenaanpak, dat onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd, heeft als doel om mensen met schulden beter te helpen en het aantal mensen met problematische schulden terug te dringen. Het kabinet maakte in het kader hiervan eerder al bekend 72 miljoen beschikbaar te stellen aan gemeenten om mensen met geldproblemen te kunnen helpen.

De gemeenten hebben nu dus de mogelijkheid om mensen langs een andere weg dan het beschermingsbewind te helpen. Het aantal mensen onder enige vorm van bewind groeide de afgelopen jaren explosief. Tussen 2009 en 2016 gemeten vond er zelfs een verdubbeling plaats.  Met die groei is ook het altijd bewindvoeringskantoren navenant gestegen. De kwaliteit van die kantoren is daarbij onder druk komen te staan.

Nieuwsuur en Investico vroegen 380 gemeenten naar hun ervaringen met beschermingsbewind en schuldhulp. Ongeveer een derde van de gemeenten reageerde en daaruit blijkt dat er geen helder beeld is of mensen onder bewindvoering wel goed geholpen worden. In de praktijk blijkt het helaas vaak mis te gaan. Het is volgens de gemeenten aan de rechter om de bewindvoerders, die ook door hen aangesteld worden, te controleren. Daar is, bij de toch al overvraagde rechtbanken, in de praktijk nauwelijks tijd voor. Reden voor gemeenten om  het door het kabinet geboden alternatief te omarmen.

De kosten voor de bewindvoering worden vergoed door de gemeenten. En die kosten lopen sinds de crisis schrikbarend hoog op. Van 55 miljoen euro in 2013 naar ongeveer 115 miljoen euro in 2015. En dat terwijl ze tot voor kort geen enkele invloed hadden op de kwaliteit. Sterker nog: gemeenten bleven malafide bureaus betalen omdat zij dat verplicht zijn.

Als de wet wordt aangenomen worden gemeenten voortaan op de hoogte gesteld wanneer iemand met schulden voor de rechter staat. Zij kunnen dan adviseren over een andere vorm van begeleiding dan enkel bewindvoering. Zo zouden mensen met problematische schulden het beste geholpen zijn.

Regeren op het wetsvoorstel kon tot 17 september via Internetconsultatie.nl

Bronnen: Rijksoverheid, Binnenlandsbestuur, Nieuwsuur, Groene Amsterdammer

Delen: