Tilburg gaat experimenteren met een pro-actievere aanpak van het schuldenvraagstuk naast de al bestaande schuldhulpverlening.

Schuldenexperiment Tilburg

De gemeente Tilburg constateert dat veel inwoners niet om hulp vragen bij geldproblemen. Als zij wel aan de bel zouden trekken, zou dat hen helpen. Daarom start Tilburg een experiment met een pro-actievere aanpak naast de al bestaande schuldhulpverlening. De gemeente noemt het Schulden Offensief de 'Er op af aanpak'. Tot en met 2020 trekt Tilburg 4,5 miljoen euro extra uit om mensen met problematische schulden te helpen.

Schulden zijn meer dan gebrek aan geld

Schulden zijn soms het gevolg en soms de oorzaak van andere problemen, zoals een slechte gezondheid, stress, het verlies van werk en langdurige werkloosheid. Daarbij heeft het geen zin om alleen de schulden op te lossen als niet ook energie wordt gestoken in het oplossen van alle problemen daar omheen. Het aanpakken van schulden moet de eerste stap zijn, anders heeft alle andere hulp geen zin. Door schulden aan te pakken, creëer je rust en stabiliteit die nodig is om het leven weer op orde te krijgen.

Er op af bij risicosituaties

Tilburg wil mensen actief opsporen en benaderen, om hen te behoeden voor ergere schulden én om maatschappelijke kosten te voorkomen. Het opsporen van mensen met (beginnende) schulden wordt een taak van de gemeentelijke schuldhulpverlening, maar ook van het UWV en SVB. Nieuw in de aanpak is vooral het actief optreden voordat schulden ontstaan. Zo benadert de gemeente inwoners die een sociale huurwoning krijgen voor een gesprek over de financiën. Ook komt er hulp voor bewindvoerders, die vanwege de hoge belasting vaak weinig tijd per zaak kunnen besteden.

Bewindvoerders

Een aantal bewindvoerders worstelt met de schuldendossiers van hun cliënten, waardoor goede hulpverlening uitblijft. Het gaat hierbij vaak om bewindvoerders met minder dan 50 dossiers. De gemeente denkt dat er ongeveer 200 schulddossiers zijn die niet goed genoeg worden aangepakt en deze dossiers wil zij door de gemeentelijke schuldhulpverlening laten overnemen om ervoor te zorgen dat er een passende aanpak van de schulden en andere problemen komt.

UWV en SVB

Inwoners die zich bij het loket van Werk&Inkomen melden, hebben vaak een terugval in inkomen. Dit is een logisch moment om de financiële situatie te bespreken, uiteraard alleen als mensen zo’n 'financiële screening' ook willen. Daarbij kan ook worden besproken of mensen de financiële mogelijkheden gebruiken waar ze recht op hebben en kan eventueel ook concrete hulp worden geboden.

Om Wajongers en WW-ers te helpen gaat de gemeentelijke schuldhulpverlening samenwerken met het UWV, aangezien deze mensen anders niet bij de gemeente in het vizier zullen komen. Om ouderen met een AOW te bereiken wordt samenwerking gezocht met de SVB.

Woningcorporaties

Samen met de woningcorporaties wil de gemeente als extra service een financiële check bieden aan nieuwe huurders in de impulswijken. Er is al een proef waarbij nieuwe huurders thuis een 'financiële APK' aangeboden krijgen.

Financiële ambulance

De gemeente richt een financiële ambulance op om waar nodig bij mensen met een zeer acute, financiële hulpvraag langs te gaan. Dit is de 'Erop af'-aanpak. Deze eerste hulp moet binnen 48 uur in actie kunnen komen en bestaat uit de inzet van een expertiseteam in schulden.

Bij eerste signaal erop af

Zorgverzekeraars en woningcorporaties trekken bij de gemeente aan de bel wanneer zij een betaalachterstand bemerken. Dit is vaak het eerste signaal dat er financieel iets mis is of dreigt te gaan. Zodoende kunnen medewerkers van schuldhulpverlening deze mensen bijtijds benaderen, voordat schulden mogelijk uit de hand lopen.

Alleen goed gedrag belonen

Voor welwillende inwoners die er zelf alles aan willen doen om hun problemen op te lossen en die te kampen hebben met een 'onoplosbare schuld' wil de gemeente de mogelijkheid bieden om schulden 'over te nemen'. Bij deze onorthodoxe oplossing zal van de betrokkene geëist worden dat deze actief en gemotiveerd meewerkt aan het structureel oplossen van de problematiek.

Bronnen: Gemeente Tilburg, VNG
Delen: