De gemeentelijke jaarrekeningen 2016 zijn veel beter op orde dan in 2015, zo blijkt uit onderzoek van het ministerie.

Gemeenten hebben verantwoording weer beter op orde

Gemeenten hadden de verantwoording over 2016 veel beter op orde dan in 2015 toen gemeenten de zorgtaken belangrijker vonden dan controle en verantwoording. Dat blijkt uit het onderzoek van Ernst & Young in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken naar de gemeentelijke jaarrekeningen 2016.

Ruim 80% van gemeentelijke jaarrekeningen akkoord

Over 2016 heeft 81% van de gemeenten een goedkeurende verklaring gekregen. Dat is een grote verbetering ten opzichte van het jaar ervoor toen de helft van de gemeenten een goedkeurende verklaring kreeg. Het percentage goedkeurende verklaringen zou nog hoger zijn als er geen fouten en onzekerheden zouden zijn die samenhangen met het PGB. Uit het onderzoek blijkt ook dat ruim 90% van de gemeenten tijdig, dus vóór 15 juli 2017, de jaarstukken 2016 aanleverde bij het CBS.

Administratieve processen beter op orde

De verbeteringen zijn vooral te danken aan de inspanningen die gemeenten en hun ketenpartners hebben geleverd om de administratieve processen beter op orde te brengen en onderling af te stemmen. De cijfers kunnen nog beter. Vóór de decentralisaties kreeg zo’n 95% van de gemeenten een goedkeurende verklaring.

Voor een verdere verbetering wil het Rijk voor de gemeenten die nog geen goedkeurende verklaring hebben de volgende maatregelen nemen:
  • Continueren van de activiteiten van de stuurgroep verantwoording
  • Monitoren van gemeenten, vooral gemeenten die nog geen goedkeurende verklaring hebben
  • Rondetafelgesprekken en ondersteuning organiseren
  • Aan een specifieke groep gemeenten vragen om een verbeterplan op te stellen
  • Terugkeren naar de situatie waarbij gemeenten die geen goedkeurende verklaring hebben, opgenomen worden op een openbare lijst

Rijksoverheid, Onderzoek naar de jaarrekeningen 2016 van de Nederlandse gemeenten

Gerelateerd:
Chaos lokale jaarverslagen
Uitstel voor inlevering jaarstukken

Bron: VNG

Delen: