De Ministerraad heeft besloten dat o.a. gemeenten opdraaien voor de kosten van het DigiD-gebruik.

 

Vanaf 2018 betalen gemeenten kosten van de GDI

Vanaf 2018 moeten gebruikers van DigiD, waaronder gemeenten, betalen voor de toerekenbare kosten van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Dat is het besluit van de Ministerraad. De VNG vindt dat de GDI een structurele voorziening is die het Rijk moet betalen.

DigiD is de dienst waarmee de overheid de identiteit van iemand kunnen bepalen waarna deze kan inloggen op sites van de Belastingdienst, Mijnoverheid, UWV, zorgverleners, pensioenfondsen of DUO.

Ministerraadsbesluit

De Ministerraad schuift de kosten van GDI door aan afnemers op basis van het profijtbeginsel. In 2018 zijn alleen de kosten van MijnOverheid Berichtenbox, DigiD en Digipoort in de doorberekening opgenomen. Overige GDI voorzieningen volgen na 2018. Gemeenten maken geen gebruik van de voorziening Digipoort.

Schatting: 20 miljoen euro

Een schatting leert dat gemeenten voor het gebruik van MijnOverheid Berichtenbox en DigiD 20 miljoen euro moeten betalen. Een werkgroep komt later met de consequenties van de uitvoering van het ministerraadsbesluit en met een actuele inschatting van de kosten die hiermee samenhangen.

De VNG eist dat het kabinet het bedrag compenseert, maar heeft daarop nog geen reactie gekregen. De VNG adviseert gemeenten voorlopig pas op de plaats te maken met DigiD en de Berichtenbox, zo lang het kabinet geen duidelijkheid verschaft over compensatie.>

Eenheid van communicatie

De overheid hechtte zeer aan de Generieke Digitale Infrastructuur waarvan DigiD en de Berichtenbox onderdelen zijn. Zonder deze eenheid zou de digitale communicatie met overheden uitlopen op een wirwar van wachtwoorden, inlogprocedures en niet communicerende systemen. Die Generieke Digitale Infrastructuur is dus de toegang tot de digitale snelweg. Daarvoor betalen gebruikers dus voortaan een soort ‘kilometerheffing’ met het risico dat allerlei partijen iets anders gaan bedenken, en er dus versnippering ontstaat.

De logistiek (inloggen en communicatie) ligt bij overheidsbedrijf Logius dat bijna 200 miljoen euro per jaar kost. Volgend jaar moet daarvan 56 miljoen komen van 'derden', van alles wat niet een ministerie is.

Bronnen: VNG, De Volkskrant

 

Delen: