Gemeenten lenen minder ondanks de zeer lage rente, zo meldt BNG Bank.

Ondanks de lage rente, lenen gemeenten minder

Gemeenten blijven ondanks de zeer lage rente voorzichtig met nieuwe, langlopende kredieten. Dat meldt kredietverstrekker BNG Bank in zijn halfjaarbericht.

BNG verstrekte in de eerste zes maanden van dit jaar voor 4,4 miljard euro aan nieuwe langlopende leningen. Dat is 0,3 miljard euro minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De lagere kredietvraag is een gevolg van de vele bezuinigingen die gemeenten hebben moeten doorvoeren. Er waren dus minder investeringen. Maar ook krijgt BNG te maken met andere geldverstrekkers. Dat zijn vooral institutionele beleggers die vanwege de lage rente hun geld veilig willen investeren. Dat gaat ten koste van het hoge markaandeel van BNG. BNG verwacht dat de vraag naar kredieten ook in de tweede jaarhelft zal dalen.

Verdubbeling van de winst

BNG boekte in de eerste jaarhelft een nettoresultaat van 242 miljoen euro. Dat is een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De hogere winst komt hoofdzakelijk door waardestijgingen van beleggingen. Maar ook het renteresultaat viel dankzij lagere financieringslasten hoger uit dan in de eerste helft van 2016. Voor heel 2017 verwacht BNG een resultaat van 420 à 450 miljoen euro.

Waterschappen en corporaties investeren wel

De andere bank voor de publieke sector, NWB Bank, hield in de eerste jaarhelft de omvang van verstrekte kredieten even hoog als in dezelfde periode van 2016. De geldverstrekking over de eerste zes maanden kwam uit op 3,6 miljard euro. De bank financiert vooral waterschappen en woningcorporaties en in iets minder mate gemeenten. NWB zag het nettoresultaat met 10 miljoen euro stijgen tot ruim 64 miljoen euro.

Trend tot lagere uitgaven gemeenten

Nederlandse gemeenten geven al sinds 2016 minder uit. Sterker: ze geven sinds dat jaar minder uit dan ze binnenkrijgen. Dat blijkt uit de Kwartaalmonitor Overheidsfinanciën van het CBS. Eind 2016 stonden de gemeenten samen 230 miljoen euro in de plus. Zij gaven in 2016 ongeveer 53,6 miljard euro uit en ontvingen 53,8 miljard euro. Die trend zet zich voort in het eerste kwartaal van 2017 waarin ze ook een positief saldo behaalden.

BNG Bank, Halfjaarbericht 2017
NWB Bank, Halfjaarbericht 2017

Bronnen: ANP, BNG Bank, NWB Bank, CBS
Delen: