De campagne Schuldvrij! moet een einde maken aan de problemen rondom de schuldenindustrie.

 

Maak einde aan de problemen rondom de schuldenindustrie

Er moet een einde komen aan de problemen rondom de schuldenindustrie, vinden de initiatiefnemers van de campagne Schuldvrij!. Met concrete voorstellen willen zij de lokale politiek in beweging brengen.

Lokale politiek benaderen

Jesse Frederik (De Correspondent), Ester Gould en Sarah Sylbing (regisseurs van tv-documentaire Schuldig) en Annemarie Gehrels willen dat de problemen rondom de schuldenindustrie aan bod komen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Aangezien de verkiezingsprogramma’s in deze periode worden geschreven, dragen ze nu voorstellen aan bij politieke partijen om de schuldenproblematiek aan te pakken.

Gemeenten kunnen schuldproblemen aanpakken, ondanks het Rijk

Gemeenten kunnen veel doen om mensen met schuldproblemen te helpen, ook al worden veel problemen door het Rijk veroorzaakt. Schuldvrij! wil onder meer experimenteren met het overnemen van schulden, schuldhulpverleners een eigen bureaucratievrij budget geven en meer samenwerking tussen gemeenten en corporaties en nutsbedrijven.

Besparen door ‘verlammende stress’ weg te nemen

Met de oplossingen kan er bespaard worden op bewindvoerderskosten, schuldhulpverlening, uitkeringen, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en ziekteverzuim. “Ga maar na: momenteel kost drie jaar een bewindvoerder aanstellen zo’n 5.000 euro. En dan is er aan het eind van de rit vaak bijna niks opgelost. Voor datzelfde geld kun je ongeveer 50.000 euro aan schulden opkopen en oplossen. Mits de schuldeisers, zoals gebruikelijk, akkoord gaan met 10 procent.” Als goed voorbeeld worden gemeenten Den Haag en Leiden aangehaald.

Voorstellen Schuldvrij gemeenten

Programma Schouders eronder

Naast het initiatief Schuldvrij! moet het landelijke programma ‘Schouders eronder’ van Divosa, de Landelijke Cliëntenraad, de NVVK, Sociaal Werk Nederland en de VNG het signaleren van schulden verbeteren en het oplossen effectiever maken. Het programma zet in op professionalisering van de schuldhulpverlening zodat uitvoerders in staat zijn om de beste en meest effectieve methoden voor schuldhulpverlening in de lokale praktijk toe te passen. Met ‘Schouders eronder’ geven de initiatiefnemers invulling aan hun belofte in het pamflet ‘Naar een betere aanpak van schulden en armoede’.

Pamflet ‘Naar een betere aanpak van schulden en armoede

Bronnen: Binnenlands Bestuur, De Correspondent, VNG

 

Beeld: De Correspondent

Delen: