Voor het eerst deze eeuw houden gemeenten geld over. In 2016 hadden ze een positief saldo van 200 miljoen.

Gemeenten geven minder uit dan dat ze binnenkrijgen

Voor het eerst sinds 1999 hebben gemeenten minder uitgegeven dan ze aan inkomsten binnen kregen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat gemeenten vorig jaar een positief saldo van 200 miljoen euro noteerden.

Hoger inkomsten gemeenten

De inkomsten van gemeenten stegen in 2016 jaar tot 53,8 miljard euro. Daarbij bleven hun uitgaven redelijk stabiel op 53,6 miljard euro. Een jaar eerder hadden ze nog een tekort van een half miljard euro. In het 2009 was het grootste tekort. Toen gaven gemeenten bijna 5 miljard euro meer uit dan ze ontvingen. De laatste keer dat gemeenten een positief saldo konden noteren was in 1999.

Alle decentrale overheden boeken positief saldo

Ook andere decentrale overheden hadden vorig jaar een positief saldo. Samen hielden gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen een half miljard euro over. Ook dat was voor het eerst in 17 jaar. Een half miljard euro komt overeen met 0,1 procent van het bbp in 2016. Daarmee droegen lokale overheden met die omvang bij aan het totale overschot van de Nederlandse overheid van 0,4 procent van het bbp.

Grootste uitgaven van gemeenten

De grootste uitgaven van gemeenten gaan naar de aankoop van goederen en diensten: 13,6 miljard euro. Iets minder (13,4 miljard euro) gaven ze uit aan uitkeringen zoals aan bijstand en voorzieningen voor jeugd en zorg. De lonen en sociale lasten waren goed voor 9,3 miljard euro. 

Bron: Binnenlands Bestuur

 

 

Delen: