De lokale woonlasten voor huishoudens stijgen dit jaar nauwelijks, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek door Coelo.

Lokale lasten stijgen slechts matig in 2017

Huishoudens met een eigen woning betalen dit jaar gemiddeld 0,6 procent meer voor de belastingen aan gemeente, provincie en waterschap. Huurders zijn hieraan gemiddeld 0,1 procent meer kwijt dan vorig jaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse Atlas van de Lokale Lasten van het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (Coelo). De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld 0,3 procent, de waterschapslasten 1,6 procent en de provinciale lasten blijven gelijk.

Inwoners met koopwoning betalen het meest in Wassenaar, het minst in Tilburg

Een meerpersoonshuishouden met een koopwoning betaalt gemiddeld 1.271 euro aan lokale lasten: gemeente (723 euro), provincie (222 euro) en waterschap (326 euro ). De duurste gemeente is Wassenaar met 1.832 euro; de goedkoopste Tilburg met 1.009 euro. Huizenbezitters betalen dit jaar gemiddeld 5 euro meer aan onroerendezaakbelasting dan in 2016.

Inwoners met huurwoning betalen veel minder dan woningeigenaren

Huurders hebben lagere lokale lasten dan huiseigenaren: gemiddeld 837 euro, waarvan 364 euro voor de gemeente, 222 euro voor de provincie en 251 euro voor het waterschap. Huurders betalen gemiddeld 0,1 procent meer dan vorig jaar. De goedkoopste gemeente is Nijmegen met 551 euro, de duurste is Midden-Delfland met 1.199 euro.

Zowel voor huiseigenaren als voor huurders zijn de gemeentelijke woonlasten gemiddeld het grootste onderdeel van de lokale lasten. Huurders betalen de gemeente afvalstoffenheffing en vaak ook rioolheffing. Eigenaar-bewoners betalen daarnaast nog onroerendezaakbelasting (ozb). Huurders betalen in Nijmegen het minst (gemiddeld 58 euro, afhankelijk van de hoeveelheid afval die zij aanbieden) en in Bergen NH het meest (674 euro). Huiseigenaren betalen het minst in Littenseradiel (487 euro) en het meest in Blaricum (1.211 euro).

Ozb ondanks stijging binnen de macronorm

De ozb voor huiseigenaren is dit jaar gemiddeld 272 euro, 5 euro meer dan vorig jaar. Het gemiddelde ozb-tarief voor woningen stijgt 1,9 procent.

Elke gemeente mag de ozb-tarieven zo hoog maken als zij wil. Maar de VNG heeft met de Rijksoverheid afspraken over de maximale stijging van de landelijke ozb-opbrengst: de macronorm. De stijging van de ozb-opbrengst is dit jaar lager dan deze norm. Gemeenten halen 11 miljoen euro minder binnen dan afgesproken.

Afvalstoffenheffing lager dan in 2016

Alle huishoudens betalen afvalstoffenheffing: gemiddeld 260 euro. Deze heffing daalt dit jaar met gemiddeld 1,1 procent (2,85 euro).

Rioolheffing fractie lager dan in 2016

Een gemeente kan rioolheffing opleggen aan huurders, woningeigenaren, of beide. Huurders betalen alleen de gebruikersheffing, woningeigenaren betalen beide heffingen. Meerpersoonshuishoudens met een huurwoning betalen dit jaar gemiddeld 0,3 procent minder dan vorig jaar; voor huishoudens met een koopwoning is de daling gemiddeld 0,2 procent.

Hondenbelasting en toeristenbelasting

Gemeenten kunnen hondenbelasting en toeristenbelasting heffen. Van de 388 gemeenten kennen 248 gemeenten een hondenbelasting en 309 gemeenten toeristenbelasting. Een hondenbezitter betaalt in 2016 gemiddeld 55 euro. Dat is 2,9 procent minder dan vorig jaar. Elf gemeenten schaffen de hondenbelasting af, drie (delen van) gemeenten voeren deze in. De toeristenbelasting stijgt gemiddeld 3,3 procent. Een toerist betaalt gemiddeld 1,82 euro per persoon per overnachting.

Provinciale heffing op motorrijtuigen

De belangrijkste provinciale belastingen zijn de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Het tarief blijft in zeven provincies gelijk. Gemiddeld betalen huishoudens dit jaar hetzelfde als vorig jaar. Huishoudens met een huurwoning betalen aan het waterschap een zuiveringsheffing (voor de zuivering van afvalwater) en een ingezetenenheffing (voor ‘droge voeten’). De waterschapslasten voor huurders stijgen gemiddeld 1,3 procent (3,33 euro).

Lokale lasten calculator

Iedereen kan zijn of haar eigen gemeentelijke lasten berekenen met de COELO lokale lasten calculator. Die vergelijkt de uitkomst meteen met de lasten in het voorgaande jaar en met de lasten in een andere gemeente naar keuze.

Download: De Atlas van de Lokale Lasten 2017

Gerelateerd: Woonlasten 1,1% omhoog

Bronnen: Coelo, Binnenlands Bestuur

Delen: