Alle WOZ-waarden van woningen moeten sinds 1 oktober openbaar zijn, maar slechts een kwart van de gemeenten voldoet hieraan.

Driekwart gemeenten maakt geen gebruik van landelijke WOZ-waardeloket

Sinds 1 oktober van dit jaar zouden alle WOZ-waarden van woningen terug te vinden moeten zijn op WOZ-waardeloket.nl. Dit is al sinds 2013 bekend. Maar slechts 94 van de 390 gemeenten doen dat. Volgens Vereniging Eigen Huis (VEH) maken veel gemeenten ‘een rommeltje’ van de wettelijke verplichting om kosteloos WOZ-waarden van woonhuizen openbaar te maken. Het merendeel van de gemeenten is niet terug te vinden op de officiële website. In plaats daarvan gebruiken veel gemeenten nu alternatieve platforms zoals Wozview.nl, Watisdewozwaarde.nl, Mijnwozwaarde.nl en Knoop-woz.nl. Ook zijn er gemeenten die de vereiste informatie nog helemaal niet leveren.

WOZ-waarde

De WOZ-waarde van woningen is voor iedereen openbaar via de website www.wozwaardeloket.nl. Burgers kunnen daar de WOZ-waarde van hun huis of die van hun buren bekijken. Bijna 100 gemeenten zijn hierbij aangesloten. Voorheen kon je alleen een taxatieverslag opvragen bij je gemeente waarin de WOZ-waarde staat van de huizen waarmee jouw huis is vergeleken om de waarde te bepalen. Je kon dus niet zelf de waarde van een woning opvragen. Bij de gemeenten die zijn aangesloten op het WOZ-waardeloket kan dat nu wel.

Digitaal en openbaar

Volgens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken is het WOZ-waardeplatform “echt een voorbeeld van hoe gemeenten digitale dienstverlening kunnen inzetten om het makkelijker te maken voor hun inwoners. Ook sluit het aan bij de wens van het kabinet om alles wat openbaar kan, ook openbaar te maken.” Ook voor gemeenten is het WOZ-waardeloket zeer waardevol. Gemeenten die aansluiten op de Landelijke Voorziening WOZ, de database voor het WOZ-waardeloket, hoeven niet meer periodiek gegevens te leveren aan de huidige afnemers zoals de Waterschappen, het CBS of de Belastingdienst voor bijvoorbeeld de vooringevulde belastingaangifte. Dit zorgt voor een verbetering van de kwaliteit van de gegevens en een forse efficiëntieslag.

Het WOZ-waardeloket en de Landelijke Voorziening WOZ zijn ontwikkeld in samenwerking met het ministerie van Financiën, de VNG, het Kadaster, de Unie van Waterschappen en de Waarderingskamer.

Bronnen: Ministerie van Binnenlandse Zaken, Vereniging Eigen Huis

Delen: