In 2015 gaven gemeenten bijna 12 procent meer uit dan in 2014, vooral als gevolg van de decentralisatie in het sociale domein. Dat meldt het CBS.

Uitgaven gemeenten met 12 procent gestegen

In 2015 gaven gemeenten 54,2 miljard euro uit. Dat is bijna 12 procent meer dan in 2014. Dat blijkt uit de Kwartaalmonitor Overheidsfinanciën van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de eerste drie maanden van dit jaar.

Vooral meer uigaven door decentralisatie

Een groot deel van de stijging hangt samen met de decentralisatie van taken in het sociaal domein naar de gemeenten per 1 januari 2015. Gemeenten gaven daar ongeveer 7 miljard meer aan uit dan in 2014. Van de toegenomen uitgaven bestond ongeveer 6,6 miljard uit sociale uitkeringen in natura. Daarbij gaat het om het verlenen van thuiszorg en geestelijke jeugdgezondheidszorg en het uitbetalen van pgb’s. Daarnaast stegen de overdrachten naar andere overheden met 0,4 miljard euro. Dit zijn vooral overdrachten aan gemeenschappelijke regelingen die taken voor gemeenten uitvoeren in het sociaal domein.

Minder investeringen, grondposities en loonkosten

Andere uitgaven daalden iets ten opzichte van 2014, van 32,6 naar 31,3 miljard euro. Dit betrof onder meer een afname van de bruto investeringen (0,4 miljard euro) en een afname van het saldo van aan- en verkopen van grond (0,5 miljard euro). De beloning van werknemers daalde met 0,2 miljard euro. Deze afname wordt deels veroorzaakt door het overdragen van uitvoerende taken aan gemeenschappelijke regelingen.

Inkomsten gemeenten met 11 procent gestegen

In 2015 kwamen de totale inkomsten van gemeenten uit op 52,9 miljard euro. Dit is een stijging van ruim 11 procent ten opzichte van 2014. De toename hing vooral samen met de toegenomen inkomensoverdrachten van het Rijk. Om de nieuwe taken in het sociale domein te bekostigen ontvingen gemeenten meer geld van het Rijk.

Bronnen: Binnenlands Bestuur, CBS

Delen: