Het G32 Stedennetwerk vindt dat alle gemeenten meer geld moeten krijgen en dat de opschalingskorting moet verdwijnen.

G32 wil verruiming gemeentefonds

Alle gemeenten moeten meer geld krijgen. Daartoe moet het gemeentefonds worden verruimd. Dat stelt Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden en voorzitter van het G32 Stedennetwerk in reactie op het verzet van kleine gemeenten tegen het kabinetsbesluit over de herverdeling van het gemeentefonds.

Opschalingskorting moet verdwijnen

Volgens Crone zou het schrappen van de zogeheten opschalingskorting van een miljard euro een ‘geweldige eerste stap’ zijn. De G32 verzet zich tegen het weghalen van geld bij grote gemeenten om dit te herverdelen onder de kleine. Wel heeft de G32 er begrip voor dat het kabinet een gedeeltelijke herverdeling doorvoert. Onlangs besloot het kabinet dat grote gemeenten 43 miljoen euro moeten afstaan aan plattelandsgemeenten. Volgens berekeningen zou dit bijna 130 miljoen euro moeten zijn.

Ook grote gemeenten hebben geld nodig

Volgens Crone worden alle gemeenten, groot en klein, geconfonteerd met grote risico’s, kortingen en tekorten. Daarnaast doen kleinere gemeenten, het rijk, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen steeds vaker een beroep op grote gemeenten om de leiding te nemen bij regionale economische ontwikkelingen. De rekenmodellen waarop de herverdeling is gebaseerd zijn bovendien niet volledig onderbouwd. Grote gemeenten hebben, net zoals de kleinere, het geld hard nodig. ‘Wat er bij de een bijkomt, gaat er bij de ander af.’

Groter gemeentefonds en opschalingskorting van tafel

De G32 vindt het kabinet voldoende geld moet vrijmaken voor alle gemeenten, om de groeiende taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Dat betekent dat het gemeentefonds moet groeien. Crone is daar hoopvol over omdat de economische situatie in Nederland is verbeterd sinds het aantreden van dit kabinet. Crone: “Je mag verwachten dat die opschalingskorting van tafel gaat. Er zijn geen argumenten om het niet te doen.” De opschalingskorting is deze kabinetsperiode ingevoerd omdat het kabinet streefde naar de vorming van 100.000-gemeenten. Die grootschalige herindelingseis is van tafel, maar de ingeboekte korting op het gemeentefonds van een miljard niet.

Gerelateerd: Minder geld gemeentefonds voor kleine gemeenten

Bronnen: Binnenlands Bestuur, www.g32.nl

Delen: