Kleine gemeenten krijgen bij de herverdeling van het gemeentefonds minder geld van het rijk dan waarop ze hadden gehoopt, zo blijkt uit een Kamerbrief van de minister.

Kleine gemeenten krijgen minder dan gehoopt

Bij de herverdeling van het gemeentefonds compenseert het ministerie van Binnenlandse Zaken kleine gemeenten voor circa een derde van waar ze volgens diverse onderzoeken recht op hebben. Volgens de onderzoeken krijgen grote gemeenten jaarlijks 129 miljoen euro te veel uit het gemeentefonds. Daarvan moeten ze nu 43 miljoen euro afstaan. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Hij negeert daarmee onder andere het gevraagde advies van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) van eind april dit jaar.

Geen eenduidigheid en verdeeldheid

De minister constateert dat er nog steeds geen resultaten liggen ‘die drager kunnen zijn voor een eenduidige herverdeling en dat gemeenten verdeeld zijn over de wijze waarop de onderzoeksresultaten moeten worden vertaald naar een geactualiseerde verdeelsystematiek’. Verder meldt hij: ‘Dat vooral de kostenpatronen van de kleinere gemeenten met een groot buitengebied niet meer aansluiten op de verdeling van het gemeentefonds, vraagt om een aanpassing. Tegelijkertijd concludeer ik dat er te veel onzekerheden blijven bestaan om over te gaan tot het volledig en onverkort invoeren van de door onderzoekers voorgestelde nieuwe verdeelformule.’

Herverdeling voor 33 procent doorgevoerd

In plaats daarvan kiest hij ervoor om de voorgestelde verdeling voor slechts 33% in te voeren. Dat scheelt de grootste gemeenten jaarlijks tientallen miljoenen. Zo hoeft Amsterdam bijvoorbeeld geen 72 miljoen euro in te leveren, maar ‘slechts’ 25 miljoen euro. De kleinere gemeenten tonen zich verontwaardigd over de opstelling van de minister. Voor hen scheelt het enkele tonnen op jaarbasis.

De minister rondt ‘met deze aanvullende stap van 33% extra volgens de nieuwe verdeling de herverdeling van het subcluster VHROSV af. Nieuw nader onderzoek naar de uitgaven van gebiedsontwikkeling en stedelijke vernieuwing binnen de kaders van de huidige verdeelsystematiek zal naar mijn verwachting tot onvoldoende nieuwe inzichten leiden.’

Woord aan Tweede Kamer

De kleinere gemeenten kunnen alleen nog hopen dat de Tweede Kamer de nieuwe herverdeling afwijst of wijzigt.

Kamerbrief over nieuwe verdeling onderdeel VHROSV gemeentefonds

Bronnen: Binnenlandsbestuur.nl; VNG; Rijksoverheid

Delen: