De VNG wil meer geld vanuit het gemeentefonds naar de lokale rekenkamers.

Meer geld naar lokale rekenkamers

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil een onderzoek of er vanuit het gemeentefonds meer geld richting lokale rekenkamers kan. Het schaalniveau van de rekenkamer zou moeten aansluiten bij de geldstroom die van het rijk naar de gemeente gaat.

Normbudgetten

De VNG wil verder steun geven aan de plannen voor een onderzoek naar normbudgetten voor rekenkamers. Dat is het advies aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken nadat de minister de VNG om een reactie had gevraagd op zijn Actieplan Lokale Rekenkamers. Daarin staan maatregelen die in zijn ogen nodig zijn om de kwaliteit van het rekenkameronderzoek te vergroten.

Actieplan Lokale Rekenkamers

Plasterk kwam met dat Actieplan in reactie op het fenomeen slapende rekenkamers. Zo’n dertig gemeenten negeren de wettelijke verplichting tot het hebben van een lokale rekenkamer. Op papier hebben zij wel een rekenkamerfunctie, maar die doet geen onderzoek. De minister stelt daarom voor om de rekenkamerfunctie uit de Gemeentewet te schrappen. Een slecht plan, aldus de VNG. Gemeenteraden zouden de keuzevrijheid moeten behouden om zelf te bepalen hoe zij de rekenkamer(functie) vorm geven en of raadsleden daar deel van uitmaken.

Schrappen rekenkamerfunctie

Het plan de rekenkamerfunctie uit de wet te schrappen betekent volgens de VNG ook dat veel gemeenten de formele vormgeving van hun rekenkamer(verordening) moeten aanpassen. ‘Dit voegt niet noodzakelijkerwijs iets toe aan het functioneren of presteren van de rekenkamer. Deze oplossing doet dan ook geen recht aan de 92% van de gemeenten waar wel een functionerende rekenkamer(commissie) is.’

Slapende rekenkamers onwenselijk

De VNG vindt het fenomeen van slapende rekenkamers wel onwenselijk. ‘Het lokaal bestuur is immers gebaat bij een goede publieke verantwoording, zeker nu door de toegenomen geldstromen vanwege de decentralisaties in het sociaal domein zo’n 25% van de overheidsuitgaven door gemeenten wordt gedaan. Het is dan ook een belangrijk onderdeel van publieke verantwoording dat gemeenten beschikken over een goed functionerende rekenkamer(commissie)’, aldus de VNG.

Oplossing binnen huidige kaders

De VNG vindt het effectiever als de minister in gesprek gaat met de gemeenten met een slapende rekenkamer om na te gaan hoe zij binnen de huidige juridische kaders een betere verantwoordingsstructuur kunnen inrichten. Mogelijk kan het helpen als meer gemeenten kiezen voor een gezamenlijke rekenkamer, of als de provinciale toezichthouder op dit punt een actievere rol neemt, aldus de VNG.

Meer budget

De grootste nadruk in het advies aan Plasterk legt de VNG op meer aandacht voor de budgetten van rekenkamer(commissies). In de voorbije jaren van economische crisis hebben gemeenten de eigen organisatie niet gespaard. Daardoor is de interne ondersteuning van de gemeenteraden onder grote druk komen te staan wat in veel gemeenten ook een negatieve invloed heeft op het goed functioneren van de rekenkamer(commissie).

VNG reactie Actieplan Lokale Rekenkamers

Bronnen: VNG, Binnenlands Bestuur

Delen: