Veel jongeren met een achtergrond in jeugdzorg maken later gebruik van gemeentelijke sociale voorzieningen. Integraal beleid kan veel synergievoordelen opleveren.

 

Jeugdzorg-jongeren worden Wajongeren

Veel jongeren met een jeugdzorgverleden kloppen later bij de gemeente aan voor de Wajong, bijstand en de zorg. De nieuwe prominentere rol van gemeenten bij de zorg biedt kansen om zorgjongeren beter en goedkoper te helpen. Dat kan door in de jeugdzorg al rekening te houden met het perspectief op werk. Dit blijkt uit het onderzoek Op eigen benen? van het Centraal Planbureau (CPB).

Studie Op eigen benen?

De studie verkent in welke mate jongeren met een achtergrond in jeugdzorg in hun jongvolwassen leven gebruik maken van gemeentelijke sociale voorzieningen. Het CPB analyseerde alle jongeren die in 2011 18 jaar werden. Drie jaar later blijkt dat 80% van de Wajongeren uit deze groep uit de jeugdzorg komt. Voor de AWBZ viel zelfs 90% eerder onder jeugdzorg en 40% van de mensen die bijstand ontvangen kreeg eerder jeugdzorg.

Suggesties voor gemeenten

Het onderzoek geeft gemeenten suggesties om de zorg aan jongeren te verbeteren:

  1. Veel jongeren in de jeugdzorg combineren meerdere vormen van zorg. Daarom is verbinding tussen de verschillende vormen van jeugdzorg van belang.
  2. Nauwe samenwerking tussen gemeenten en plaatselijk (speciaal) onderwijs kan voordelen bieden. Veel jongeren die jeugdzorg nodig hebben, volgen speciaal onderwijs. Het latere gebruik van de bijstand en de Wajong door jongeren uit het speciaal onderwijs is aanzienlijk.
  3. Jongeren met een achtergrond in jeugdzorg blijken relatief vaak te verhuizen naar een andere woonplaats, maar blijven wel vaak binnen de regio wonen. Dit vraagt om afstemming van de hulpverlening op regionaal niveau.

Mogelijkheden voor integraal beleid

De decentralisaties van jeugdzorg, werk- en inkomensondersteuning van jonggehandicapten met arbeidsvermogen (voorheen Wajong) en delen van de langdurige zorg (voorheen AWBZ) geven, in combinatie met de gedecentraliseerde Bijstand, aan gemeenten de mogelijkheid voor integraal beleid rondom zorg en werk- en inkomensondersteuning. Integraal beleid loont vooral bij cliƫnten met problemen op meerdere terreinen. De analyse laat zien dat veel van deze jongeren te maken hebben met een stapeling van voorzieningengebruik. De decentralisaties bieden voor deze groep dus kansen voor synergievoordelen, hoewel de omvang hiervan nog onbekend is.

Bronnen: CPB

Delen: