Regionaal openbaar vervoer wordt doelmatiger als vervoersbedrijven meer verantwoordelijkheid krijgen en als het wordt aanbesteed, zo concludeert een nieuwe studie.

OV doelmatiger bij verschuiving verantwoordelijkheid en bij aanbesteding

Het regionaal openbaar vervoer (OV) wordt doelmatiger als vervoersbedrijven meer verantwoordelijkheid krijgen, bijvoorbeeld over het lijnennet. De reizigers en vervoersautoriteiten zijn daardoor goedkoper uit voor het vervoer. Ook stijgt de doelmatigheid als het OV openbaar wordt aanbesteed. Dat zijn enkele conclusies uit het rapport ‘Doelmatig aanbesteden’ van de TU Delft en de Erasmus Universiteit.

Hoe wordt het OV aanbesteed?

De onderzoekers keken vooral naar de wijze waarop provinciale en regionale vervoersautoriteiten het OV aanbesteden. Het gaat voornamelijk om busvervoer. Daarbij is ook gekeken of het OV openbaar is aanbesteed of onderhands aan een vervoersbedrijf is gegund.

Vooral openbare aanbesteding

Sinds 2001 regelen provincies het OV steeds vaker via een openbare aanbesteding. Tot nu toe zijn er ruim 100 concessies aanbesteed, variërend van 60.000 dienstregelinguren tot 1 miljoen dienstregelinguren en van 5 miljoen euro tot 120 miljoen euro aan kosten. De maximale looptijd van een verleende concessie is tien jaar.

Doelmatigheid

Maatschappelijk gezien is de beste uikomst als de vervoersbedrijven de verantwoordelijkheid krijgen voor de reizigersopbrengsten en de ontwikkeling van het lijnennet. Zij staan het dichtst bij de reiziger en kunnen zo beter inspelen op zijn behoeften. De doelmatigheid ligt daardoor tot 15 procent hoger. De doelmatigheid van onderhandse aanbestedingen ligt tot 10 procent lager dan bij openbare aanbestedingen. Dat komt mogelijk door een gebrek aan marktwerking. Vrijwel al het busvervoer wordt openbaar aanbesteed. Uit het onderzoek blijkt ook dat grote concessiegebieden niet meer of minder doelmatig zijn dan kleine concessiegebieden. Verder is de optimale concessieduur heel kort (3 jaar) of juist lang (10 jaar).

Informatie

De informatievoorziening schiet ernstig tekort volgens de onderzoekers. Er zijn geen openbare gegevens over de uitgaven van vervoersautoriteiten en reizigers aan het OV. Hierdoor is evaluatie nauwelijks mogelijk. Gepleit wordt voor een centraal bestand met daarin financiële en operationele kengetallen over het OV. Daarmee kunnen aanbestedingsprocedures en de effectiviteit van marktwerking beter worden onderzocht en kunnen vervoersautoriteiten beter van elkaar leren.

Bron: Caop.nl

Delen: