Steeds meer gemeenten nemen het initiatief om jongeren met problematische schulden te helpen.

Geen schuldhulpverlening voor jongeren

Betalingsachterstanden bij de huur, zorgkosten of een smartphone-abonnement. Of uitstaande boetes en onverzekerde schades. Jongeren hebben steeds vaker problematische schulden. Hulp is er niet of nauwelijks. In de regel komen zij niet in aanmerking voor schuldhulpverlening. Een aantal gemeenten neemt daarom zelf initiatieven om deze jongeren te helpen.

Schuldenlab in Den Haag

De gemeente Den Haag gaat schulden van jongeren opkopen. In ruil daarvoor moeten die serieus aan de slag, via een opleiding, werk en vrijwilligerswerk. Het geld ervoor zit in een fonds, dat onderdeel is van het Schuldenlab waarmee de gemeente de schuldenproblematiek gaat aanpakken. In dat lab ontwikkelen gemeente en maatschappelijke partners plannen om iets aan schulden te doen.

Schulden afbetalen via (vrijwilligers)werk

Schuldeisers van een jongere krijgen een aflossingsvoorstel, in ruil voor kwijtschelding van een deel van de schuld. De restschuld neemt de gemeente Den Haag via het fonds over. De jongere betaalt die terug door te werken of te leren en ook vrijwilligerswerk te doen. Het is maatwerk, zegt verantwoordelijk wethouder Baldewsingh. Hij maakt zich zorgen over het toenemend aantal inwoners met schulden. Den Haag telt 18.000 jongeren met een gemiddelde schuld van 11.000 euro.

Leiden begeleidt jonge schuldenaren

In Leiden pakken ze het iets ander aan. De gemeente koopt de schulden van jongeren op en treft vervolgens een regeling voor de totale schuldenlast met de schuldeisers. De jongeren betalen vervolgens tien tot vijftien jaar lang een klein bedrag per maand aan de gemeente om hun schuld af te lossen. Tegelijkertijd krijgen zij begeleiding om te voorkomen dat zij opnieuw schulden maken. Wat er eventueel overblijft na die tijd, wordt kwijtgescholden. Ruim de helft van de Leidse jongeren tussen 18 en 27 jaar had het afgelopen jaar een schuld.

Half jaar afbetalingspauze

Ondertussen zit de regering niet stil. Staatssecretaris Klijnsma en minister Van der Steur hebben een voorstel waarbij mensen met schulden maximaal 6 maanden lang geen rekeningen hoeven te betalen. De adempauze moet er voor zorgen dat hulptrajecten meer kans van slagen hebben. De regeling is opgezet na overleg met de belangenbehartigers van schuldhulpverleners, gerechtsdeurwaarders (KBvG), de VNG en de vier grote steden en gaat in op 1 januari 2017.

Nu kunnen gemeentelijke schuldhulpverleners ook al afspraken maken over een korte adempauze, maar zijn schuldeisers niet verplicht mee te werken. Als één schuldeiser dan niet meewerkt, heeft het hulpverleningstraject minder kans van slagen. Met de nieuwe regeling kunnen gemeenten naar de rechter stappen als ze er niet uit komen met de schuldeisers. Wijst een rechter een verzoek toe, dan moeten schuldeisers voor maximaal zes maanden hun incasso-activiteiten opschorten.

Bronnen: ANP, Nieuwsuur

Delen: