De Tweede Kamer wil nog geen debat over mogelijke overschotten op het Wmo-budget. Het is te vroeg, vinden de partijen.

Geen Kamerdebat over overschotten Wmo-budget

Er komt voorlopig geen Kamerdebat over de overschotten van gemeenten op het Wmo-budget. De SP had om dit debat gevraagd om duidelijkheid te krijgen over de besteding van de zorgbudgetten. De andere parijen vinden het nog te vroeg voor een evaluatie of beoordeling. Het vraagstuk komt binnenkort wel aan de orde in een regulier algemeen overleg over de zorg.

Driekwart gemeenten heeft overschot op Wmo-budget.

De kwestie speelt na een inventarisatie door Binnenlands Bestuur waaruit blijkt dat driekwart van de gemeenten geld overhoudt op het Wmo-budget. Daarentegen komt de helft van de gemeenten waarschijnlijk geld tekort voor de jeugdzorg.

Prematuur

Volgens D66 is een debat nu prematuur omdat veel gemeenten de rekeningen over 2015 nog moeten krijgen. De partij stelt bovendien dat gemeenten met de budgetten van de gedecentraliseerde taken kunnen schuiven. Overschotten op de Wmo zouden dus aangewend kunnen worden voor tekorten bij de jeugdzorg. D66 vindt ook dat discussies over overschotten in eerste instantie op lokaal niveau moeten plaatsvinden en dat pas daarna Den Haag aan zet is.

Onderzoek in Bollenstreek

Ook in de Bollenstreek is er een fors overschot op het Wmo-budget. De intergemeentelijke sociale dienst (ISD Bollenstreek) van Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen laat de onderbenutting van de Wmo-uitgaven onderzoeken nadat bleek dat die uitgaven 5,5 miljoen euro lager uitvallen dan begroot. Voor de uitvoering van de Wmo-taken voor 2015 was bijna 20 miljoen euro begroot.

Bron: Binnenlands Bestuur

Delen: