Nu de minister aarzelt, dringen steeds meer gemeenten er bij de VNG op aan de aanbevolen herverdeling van het gemeentefonds onverkort door te zetten.

Minister aarzelt over doorzetten herverdeling

De voorgenomen herverdeling van het gemeentefonds pakt verschillend uit voor kleine, middelgrote en grote gemeenten. Vooral grote steden leveren in, zo bleek uit onderzoek door consultancybureau Andersson Elffers Felix (AEF). Door de herverdelingseffecten twijfelt het ministerie van Binnenlandse Zaken of de herverdeling wel zo verstandig is. En nu komen, na de kleine gemeenten, ook de middelgrote gemeenten in verzet.

Koudwatervrees minister maakt gemeenten bezorgd

De herverdeling was gewenst omdat de verdeling van rijksgeld over de gemeenten is scheefgegroeid. De grote steden krijgen relatief een te groot aandeel uit het gemeentefonds voor volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Van de herverdeling zouden kleine en middelgrote gemeenten profiteren. Maar die herverdeling leidt nu weer tot koudwatervrees bij minister Plasterk, ondanks het nadrukkelijke advies van onderzoekers de herverdeling door te voeren. De aarzeling bij de minister leidt op zijn beurt weer tot vrees bij de kleinere gemeenten dat zij de verwachte extra inkomsten mislopen.

Herverdeling onverkort voortzetten

Zo’n twintig wethouders van Financiën van gemeenten van 40.000 tot 80.000 inwoners dringen er nu bij de VNG op aan de aanbevolen herverdeling van het gemeentefonds onverkort door te zetten. Ze wijzen erop dat die voorgestelde herverdeling is gebaseerd op het ‘gevonden kostenpatroon en kostendrijvers’. Een objectieve verdeling volgens de kostenoriëntatie – en daarmee de scheefheid in de verdeling te repareren – was immers het uitgangspunt van de hele operatie Groot Onderhoud Gemeentefonds. Het achteraf wijzigen van de spelregels geeft volgens de gemeenten geen pas.

Druk op VNG neem toe

De druk op koepelorganisatie VNG in te stemmen met de voorgestelde herverdeling van het gemeentefonds neemt toe. Verschillende kleinere gemeenten en plattelandsgemeenten voeren de druk op met acties en protestbrieven omdat ze vinden dat de minister grote steden voortrekt. De VNG behandelt het onderwerp op 28 april.

Bron: Binnenlands Bestuur

Delen: