Haarlem gaat bijna 60.000 euro terugbetalen aan betalers van bouwleges omdat het bestemmingsplan verouderd was. Bij een verouderd bestemmingsplan mag de gemeente deze leges niet opleggen.

Haarlem betaalt betaalde bouwleges terug

De gemeente Haarlem gaat ruim 60.000 euro terugbetalen aan inwoners en ondernemers. Zij hebben bouwleges betaald, terwijl zij in een gebied wonen of werken waar een verouderd bestemmingsplan van kracht is. Wanneer een bestemmingsplan tien jaar of ouder is, mag de gemeente deze leges niet meer opleggen. Dat meldt de gemeente in een persbericht.

Uitspraak rechter

De gemeente kreeg de zaak in de gaten in de zomer van 2015 naar aanleiding van een uitspraak in een rechtszaak. De gemeente heeft toen meteen in kaart gebracht om welke bestemmingsplannen het gaat. Ook is toen besloten te stoppen met het heffen van leges voor deze gebieden. Daarnaast is onderzocht bij hoeveel aanvragen sinds 1 juli 2013 onterecht leges zijn betaald en heeft het college besloten die bedragen terug te betalen.

Wet ruimtelijke ordening

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is sinds 1 juli 2013 bepaald dat gemeenten geen leges mogen invorderen in gebieden met een bestemmingsplan ouder dan tien jaar. De VNG stond op het standpunt dat het wel mogelijk was om de leges te heffen, maar dat deze niet mochten worden ingevorderd. Verschillende rechters hebben zich tegen deze visie uitgesproken. Niet alleen de bevoegdheid tot het invorderen (eisen betaling) van leges is vervallen, maar ook de bevoegdheid van het heffen (opleggen betaling en sturen factuur) van leges.

Sanctie kan geen verrassing zijn

De wetgever heeft met de bepaling een duidelijk doel. Bestemmingsplannen moeten regelmatig geactualiseerd worden en mogen niet ouder zijn dan tien jaar. Als stok achter de deur is de sanctie op het heffen van leges opgenomen. Voor gemeenten is het spijtig dat ze geld mislopen, maar ze konden sinds 2008 weten dat de bestemmingsplannen geactualiseerd moesten zijn en dat er een sanctie gold.

Bronnen: Persbericht Haarlem, 9 maart 2016, RO voor de gemeente, Gemeente.nu

Delen: