Voor het vijfde jaar op rij houden gemeenten zich niet aan de macronorm voor de ozb. De Vereniging Eigen Huis is boos.

Vijfde keer overschrijding van de macronorm

Gemeenten hebben de onroerendezaakbelasting (ozb) voor het vijfde jaar op rij meer verhoogd dan was afgesproken tussen gemeenten en Rijk: de macronorm. Dat stelt de Vereniging Eigen Huis op basis van eigen onderzoek.

Gemiddelde ozb-verhoging bijna 2,5%

De gemeenten spraken met het Rijk af om de ozb dit jaar met maximaal 1,57% te verhogen. De gemiddeld verhoging is echter 2,45% waardoor de huiseigenarenbelasting dit jaar zo'n € 288 bedraagt. Landelijk stijgen de totale woonlasten (ozb, riool- en afvalstoffenheffing) voor huiseigenaren van € 734 naar € 745. Dit is een toename van 1,46%.

Geen sanctie op overschrijding

Een individuele gemeente mag afwijken van het afgesproken percentage voor de ozb-verhoging zolang het gemiddelde van alle gemeenten niet meer is dan de 'macronorm'. In voorgaande jaren kwam de gemiddelde stijging ook boven het plafond uit. Op een overschrijding staat geen sanctie van het Rijk. Gemeenten zijn in het staatsbestel autonoom. De gemeenteraad heeft het laatste woord in de vaststelling van het ozb-tarief.

Hoogste stijging is 37%

De ozb stijgt dit jaar het meest in de Limburgse gemeente Meerssen met gemiddeld 37%. Dat betekent een tariefstijging van € 115. In Duiven en Kampen zijn er stijgingen van 28% en 17%. Maar in de laatste twee gemeenten blijven de totale woonlastenstijging beperkt omdat in de een de afvalstoffenheffing en in de ander de rioolheffing fors is verlaagd.

Dalingen zijn er ook. In de gemeente Opsterland met maar liefst 15%, in Dongeradeel met 13% en in Gemert-Bakel met 11%.

Eigen Huis wil maatregelen en verbreding ozb-grondslag

Vereniging Eigen Huis constateert al jaren dat de macronorm niet werkt. Daarom vraagt de vereniging het kabinet om dwingende maatregelen te nemen tegen een te sterke stijging van de ozb. Bovendien wil de Vereniging de grondslag van de ozb verbreden. Naast huiseigenaren dienen ook huurders mee te betalen aan gemeentelijke voorzieningen, aldus Eigen Huis.

Bronnen: Het Financieele Dagblad, Vereniging Eigen Huis

Delen: