De publieke sector is weer op zoek naar financieel specialisten, vooral als gevolg van de vergrijzing en de decentralisaties. Daarbij wordt meer van de financieel adviseur gevraagd.

Vraag naar financieel specialisten stijgt

Financieel specialisten zijn weer in trek. Vorig jaar steeg de vraag naar financieel specialisten met 25%. Bij de overheid gaat het zelfs om een toename met 50%. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur. Decentrale overheden plaatsten 175 vacatures voor een financieel specialist of financieel adviseur bij Binnenlands Bestuur. Alleen de vraag naar P&O-adviseurs is hoger.

Andere eisen aan financieel specialist

In de publieke sector is veel vraag naar vooral jonge financiële professionals. Gemeenten, provincies en andere publieke organisaties kampen met een vergrijzend personeelsbestand en een geringe aanwas van jong talent. Daarbij komt dat decentrale overheden te maken hebben met grote veranderingen die invloed hebben op de eisen aan de financieel adviseur. Zo moeten gemeenten de overgehevelde taken als gevolg van de decentralisaties effectiever en vooral efficiënter uitvoeren vanwege de bezuinigingsopdracht. Dit vraagt om meer sturing vanuit de financiële afdeling en meer samenwerking met lokale en regionale partners. Dat vergt bepaalde competenties van financieel adviseurs. Ze moeten beschikken over gevoel voor de organisatie, aanpassingsvermogen, communicatieve vaardigheden en klantgerichtheid.

Minder eenvoudig administratief werk

Het vak van financieel adviseur wordt dus breder en vaak interessanter. Het eenvoudiger administratieve werk zal juist minder worden of verdwijnen door verdere standaardisering en automatisering. De vraag naar de lagere financiële functies neemt hierdoor af.

Bron: Binnenlands Bestuur

Delen: