In 2016 staan tien gemeenten onder curatele omdat ze hun begroting niet op orde hebben. Vorig jaar waren het er nog zestien. Een gemeente onder preventief toezicht moet de provincie toestemming vragen voor nieuwe uitgaven.

Minder gemeenten onder curatele

In 2016 staan tien gemeenten onder curatele van de provincies omdat ze hun begrotingen niet op orde hebben. Vorig jaar ging het nog om zestien gemeenten die onder het preventieve toezicht werden gesteld. Dat melden ANP en Binnenlands Bestuur.

Tien gemeenten onder provinciaal toezicht

De tien gemeenten zijn Haaksbergen (Overijssel), Almelo (Overijssel), Middelburg (Zeeland), Vlissingen (Zeeland), Menterwolde (Groningen), Ten Boer (Groningen), Apeldoorn (Gelderland), Beuningen (Gelderland), Gemert-Bakel (Noord-Brabant) en Heerenveen (Friesland). In de provincies Limburg, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland en Drenthe zijn alle begrotingen in orde.

Curatele bij vier jaar financiële problemen

Een gemeente komt onder preventief toezicht van de provincie als de begroting niet sluitend is én als de gemeente niet aannemelijk kan maken dat de financiën binnen vier jaar op orde zijn. De gemeente komt dan onder curatele en mag geen nieuwe verplichtingen aangaan zonder toestemming van de provincie. Ook een wijziging van de begroting kan alleen met provinciale goedkeuring. Worden de problemen structureler, dan kan de gemeente onder toezicht van het Rijk komen volgens artikel 12 van de Financiële verhoudingswet. De gemeenten Ten Boer en Vlissingen hebben zo’n Artikel 12-status.

Nauwelijks ruimte in begrotingen

In heel Nederland blijven de gemeentelijke begrotingen onder druk staan. Veel gemeenten kampen met minder inkomsten als gevolg van de crisisjaren en de afgenomen economische activiteiten. Een flink aantal zucht nog onder de afschrijvingen op de grondposities. Bovendien hebben de lokale overheden te maken met overhevelingen van zorgtaken van het Rijk.

Woonlasten iets omhoog

Gemeenten kunnen maar weinig doen om hun inkomsten te verhogen. Dat kan eigenlijk alleen door het verhogen van de gemeentelijke belastingen. Dit jaar verhogen de grote gemeenten hun woonlasten (ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing) met gemiddeld 0,6 procent. Dat is minder dan de inflatie van 0,9 procent. Dit blijkt uit het rapport ‘Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2016’ van het Coelo, Rijksuniversiteit Groningen. De woonlasten lopen uiteen van 547 euro in Den Haag tot 820 euro in Delft. De sterkste stijging is in Amersfoort met bijna 10%.

Bronnen: ANP, Binnenlands Bestuur, Coelo.nl

Delen: