Gemeenten verhogen in 2016 nog even fors de precarioheffingen op kabels en leidingen. Ze vormen echter slechts een klein deel van de lokale heffingen. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeentelijke begrotingen door het CBS.

Hogere opbrengsten dankzij precario

Gemeenten heffen steeds vaker precariobelasting op ondergrondse kabels en leidingen. Het komend jaar verhogen ze deze opbrengsten met ruim 25 procent. De opbrengst van de precariobelasting op kabels en leidingen komt in 2016 uit op 200 miljoen euro. De stijging met ruim een kwart is volgens het CBS in lijn met de ontwikkeling in de laatste jaren. Sinds 2010 is de begrote opbrengst aan precariobelasting verdubbeld.

Het lijkt erop dat gemeenten het maximale uit de precario persen nu het nog kan. 2016 zou wel eens het laatste jaar kunnen zijn, nu de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen die oproept tot afschaffing van precario op netwerken van nutsbedrijven.

Lokale belasting van 9 miljard

De opbrengst van alle gemeentelijke heffingen groeit in 2016 met circa 2,3 procent tot ruim 9 miljard euro. Vijf jaar terug inden gemeenten nog 8 miljard euro aan heffingen. De drie belangrijkste belastingen – ozb, riool- en reinigingsheffingen – zijn goed voor driekwart van de gemeentelijke heffingen. Hiervan stijgt de ozb-opbrengst het meest (2,9 procent), gevolgd door de rioolheffingen (2 procent). De begrote opbrengst van de reinigingsheffingen daalt met 0,5 procent.

Toeristen, bouw en honden

Opvallend in de gemeentebegrotingen is de opmars van de toeristenbelasting. De inkomsten hieruit stijgen met 8,5 procent. De begrote opbrengst van de bouwleges blijft met een plus van 0,1 procent vrijwel onveranderd. De hondenbelasting is een marginale inkomstenbron. Onlangs uitte minister Plasterk kritiek op de hondenbelasting. Hij vindt deze heffing ‘moeilijk te verklaren’. In 1 op de 3 gemeenten wordt geen hondenbelasting geheven.

Bronnen: Binnenlands Bestuur, ANP, CBS

Delen: