In 2016 gaat de onroerendezaakbelasting (ozb) gemiddeld met 1,8 procent omhoog, zo blijkt uit een steekproef onder ruim honderd gemeenten door de Vereniging Eigen Huis (VEH). Die stijging is hoger dan de afgesproken macronorm van maximaal 1,57 procent.

Verschillen tussen gemeenten

Volgens VEH zijn er behoorlijke verschillen tussen de diverse gemeenten. In Schiedam betalen huiseigenaren 180 euro per jaar. In Nijmegen bijna drie keer zo veel. In enkele gemeenten gaat de ozb met meer dan 10% omhoog. Maar er zijn ook gemeenten waar het percentage juist daalt.

Stijging ozb 2015

In maart van dit jaar bleek dat de ozb voor het vierde jaar op rij sterker was gestegen dan de macronorm. Gemiddeld was de ozb dit jaar 3,4 procent hoger dan in 2014. De macronorm wordt jaarlijks vastgesteld als som van de verwachte economische groei en inflatie.

Plasterk vindt stijging beperkt

In een eerste reactie noemt minister Plasterk de gemiddelde stijging van de ozb beperkt. Hij wil voor een definitief oordeel het complete beeld hebben. Dat beeld komt in maart 2016 als de cijfers van alle 400 gemeenten binnen zijn. De minister stelt dat overschrijdingen het jaar daarna in mindering moeten worden gebracht.

Dwingender afspraak

De VEH wil de macronorm vervangen door een dwingender afspraak omdat de norm gemeenten geen enkele prikkel geeft tot matiging van hun ozb-inkomsten. Bovendien zijn er geen sancties mogelijk als een gemeente de macronorm overschrijdt.

Het kabinet overweegt de macronorm te vervangen door een woonlastennorm waarbij naast de ozb ook de afval- en rioolheffing wordt gemaximeerd. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet dat als een vanuit het Rijk opgelegde beperking in democratische keuzes. Het liefst wil de VNG dat de macronorm helemaal van tafel gaat.

Bronnen: ANP, www.veh.nl, vng.nl

Delen: