Is het gemeentefonds een snoeppot voor het Rijk? Het lijkt er wel op nu partijen voor de zoveelste keer een greep doen uit het financieringsfonds van de gemeenten. De laatste jaren zagen de gemeenten al ruim 250 miljoen euro voor onderwijshuisvesting verdwijnen, ruim 300 miljoen euro aan btw en bijna 20 miljoen euro aan dualisering raadsleden.

Kortingen en grepen

Naast deze bezuinigingen is er ook nog eens een opschalingskorting als prikkel om te herindelen. Dat bedrag loopt op tot bijna 1 miljard euro. Voor 234 wethouders Financiën was de opeenstapeling van kortingen en herhaaldelijk gegraai uit het gemeentefonds aanleiding een brandbrief te sturen aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Het pleidooi: stop met de verdere uitnamen uit het gemeentefonds.

Opnieuw dekking vanuit gemeentefonds

De oproep van de wethouders lijkt tevergeefs. De brief is nog niet verstuurd of VVD en PvdA willen nog eens 13,5 miljoen euro uit het gemeentefonds halen ten bate van ‘meer cultuur’. De VNG is hier boos over en schrijft aan de Tweede Kamer dat het gemeentefonds ‘geen pinautomaat is voor rijksbeleid’. Ook minister Bussemaker van OC&W vindt de dekking niet deugen, want ‘niet netjes richting gemeenten’. Het is de vraag of de regeringspartijen een Kamermeerderheid voor het amendement vinden. Maar het signaal dat deze partijen geven is duidelijk: het gemeentefonds is niet veilig voor de financiering van wensen van de Tweede Kamer.

Belastingruimte voor gemeenten

Een geheel ander signaal komt van D66. In ruil voor steun aan de belastingverlaging van 5 miljard euro moet het kabinet een voorstel doen voor een verschuiving van de inkomstenbelasting naar het gemeentelijk belastinggebied. Vanaf 2019 zouden gemeenten 4 miljard euro extra mogen innen. Het is de vraag of deze toezegging Haagse partijen er niet toe zal verleiden juist meer uit het gemeentefonds te snoepen. Gemeenten kunnen het geld immers terughalen bij hun burgers.

Bronnen: Binnenlands Bestuur, VNG, NRC Handelsblad

Delen: