De verkoop van bouwgrond heeft gemeenten de eerste drie kwartalen van 2015 ruim een derde meer opgeleverd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft.

Aantrekkende woningmarkt


In het onderzoek ‘Financiële gegevens bouwgrondexploitaties’ van de TU Delft is te lezen dat tot nu toe voor 1170 miljoen euro aan bouwgrond verkocht is. Dat is een stuk meer dan vorig jaar, toen voor 871 miljoen euro werd verkocht. Gemeenten lijken dus te profiteren van de aantrekkende woningmarkt. Overigens steeg de opbrengst in 2014 ook al, maar dan met 17% ten opzichte van het voorgaande jaar. Toen was er echter sprake van een negatief saldo van 451 miljoen euro. Het positieve saldo van 380 miljoen dit jaar lijkt een trendbreuk, want sinds 2010 zijn de grondopbrengsten alleen maar gedaald, met als dieptepunt 2013. De teller bleef toen steken op 1435 miljoen euro.

Aankopen


De onderzoekers waarschuwen overigens dat nog moet blijken of het saldo aan het einde van het jaar daadwerkelijk positief is. Het is eerder gebeurd dat ondanks goede vooruitzichten, uiteindelijk toch flink verlies werd geboekt. Verder blijkt uit het onderzoek dat gemeenten weer meer geld kwijt zijn aan het aankopen van gronden. Ging het over heel 2014 om een bedrag van 111 miljoen euro, in de eerste drie kwartalen van dit jaar is al voor 207 miljoen euro aan grond aangekocht.


Delen: