Provincies lenen steeds vaker en steeds meer geld uit aan gemeenten, blijkt uit onderzoek van het CBS. Inmiddels staat er al 2,9 miljard euro aan leningen uit. De teller staat inmiddels op 2,9 miljard euro, een miljard euro meer dan twee jaar geleden.

Schatkistbankieren


Sinds decentrale overheden eind 2013 door het kabinet verplicht werden hun overtollige middelen ofwel bij elkaar, ofwel bij het ministerie van Financiën te stallen, zijn ze elkaar onderling meer geld gaan lenen. De maatregel van het ‘schatkistbankieren’ om totale overheidsschuld te verlagen. Schulden tussen overheden tellen namelijk niet mee voor die overheidsschuld. Door meer van elkaar en minder op de financiële markt te lenen hebben decentrale overheden en het Rijk de overheidsschuld verlaagd: in totaal bedroeg die eind juni bijna 450 miljard euro, oftewel 67,1% van het bbp. Dit is de laagste schuldquote sinds twee jaar. Was alles buiten de overheid geleend, dan zou de schuld 68,8 procent van het bbp bedragen. Ook levert schatkistbankieren een lager kredietrisico voor de lagere overheden op. Omgekeerd hoeft het ministerie van Financiën minder beroep te doen op de financiële markt om uitgaven mee te financieren.

Bron: Binnenlands Bestuur
Delen: