Om de bijstandsuitkeringen te kunnen betalen heeft 72 procent van alle gemeenten in 2014 geld uit eigen kas moeten bijleggen. Vooral kleinere gemeenten hadden hiermee te kampen, blijkt uit onderzoek van de vereniging van sociale diensten Divosa.

62 miljoen


In 2014 kregen gemeenten in totaal 5,7 miljard euro van het rijk om de bijstandsuitkeringen te betalen. Dit budget stijgt al een aantal jaren, maar het aantal uitkeringen dat ermee betaald moet worden is ook fors gestegen. Het tekort van gemeenten was vorig jaar 62 miljoen, 1,1 procent van het totale budget. Bij de helft van deze gemeenten is het tekort meer dan 10%. Vooral kleinere gemeente tot 50 duizend inwoners hadden te kampen met tekorten. In de grensgemeenten in Groningen en Drenthe zijn de tekorten - die oplopen tot ruim 100 euro per inwoner - afgezet tegen het aantal inwoners het hoogst. Sommige van deze gemeenten krijgen hiervoor overigens tegemoetkomingen uit opvangregelingen, die niet bij deze cijfers zijn meegenomen.


Verdeelmodel


Het nieuwe verdeelmodel dat sinds begin dit jaar met de Participatiewet werd ingevoerd, zorgt voor grote verschillen tussen gemeenten. Daardoor moeten sommige gemeenten fors inleveren en hoewel staatssecretaris Klijnsma het model voor 2016 iets heeft aangepast, zijn veel gemeenten nog steeds niet tevreden. Divosa-voorzitter René Paas vindt dat er te veel discussie en te weinig overtuiging is om het veranderende verdeelmodel door te voeren. “Het vertrouwen is geschaad. Er is te weinig zicht op een robuust en eerlijk model”. Zijn voorstel om gemeenten de komende jaren geld te geven op basis van hun aandeel in de totale kosten voor bijstandsuitkeringen kan echter niet op steun van Klijnsma rekenen. De vier grote steden hebben de Tweede Kamers inmiddels om een aanpassing van het model gevraagd. Ze krijgen daarbij steun van de VNG.


Re-integratiebudget


Ook de budgetten die gemeenten krijgen om mensen aan de slag te helpen, zijn de afgelopen jaren met bijna twee derde teruggelopen, blijkt uit de factsheet van Divosa. Ook de komende jaren daalt dat budget nog. In 2018 krijgt één op de tien gemeenten helemaal geen budget meer voor re-integratie. Paas vindt dat dat niet kan. “Ambitie gaat niet zonder investeringen. Geen spel zonder knikkers. De arbeidsmarkt trekt aan. Sommige mensen vinden nu veel sneller een baan. Maar voor veel mensen in de bijstand is zonder onze inzet de arbeidsmarkt nog ver weg.”

Bron: Binnenlands Bestuur

Delen: