Begin deze week bleek dat er tussen gemeenten zeer grote verschillen zijn tussen de kosten voor bijvoorbeeld bouwleges. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken wil daar zo veel mogelijk helderheid over verschaffen. Hij gaat daarover in gesprek met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Gemeenten mogen zelf de tarieven bepalen, maar die mogen niet hoger zijn dan de kosten die de gemeenten maken. Uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis bleek deze week dat er grote verschillen tussen de leges zitten. Zo kost het aanvragen van een vergunning voor een dakkapel in de gemeente Buren drie keer zoveel als gemiddeld in Nederland en zijn de kosten, 900 euro, ruim 40% hoger dan vorig jaar.

Model kostenonderbouwing 


De VNG en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken hebben een model ontwikkeld om de kosten van leges te onderbouwen, maar dit model wordt tot op heden weinig gebruikt. De meeste gemeenten geven op hun website geen kostonderbouwing voor de leges. Plasterk roept gemeenten op om bij het opstellen van de legesverordening gebruik te maken van dit model en de onderbouwing op de website te publiceren. Begin 2016 onderzoekt Plasterk of gemeenten aan het verzoek hebben voldaan.

Bron: Binnenlands Bestuur

Delen: