Dát er bezuinigd moet worden, is in de meeste gemeenten wel duidelijk. Maar hoe? De gemeente Ede is samen met inwoners en instanties gaan nadenken over de beste manier om te bezuinigen. Dat deed de gemeente met het project mEdemaken.

Rolverdeling


Inwoners en instanties hebben in themagroepen meegepraat over onderwerpen als het beheer van de openbare ruimte, cultuur, sportaccommodaties en leerlingenvervoer. Daaruit kwamen niet alleen goede voorstellen voor bezuinigingen, maar ontstond ook een eerste idee over de nieuwe rolverdeling tussen de samenleving en de gemeente. Er zijn zelfs twee pilotprojecten opgezet waarbij bewoners zelf het beheer van de openbare ruimte gaan organiseren.

Visie


De manier waarop Ede dit heeft gedaan, is na te lezen via de website van de VNG. Daar zin ook andere voorbeelden van innovatief bezuinigen terug te vinden. Zo is onlangs ook een case van de gemeente Weert toegevoegd aan de databank met bezuinigingsvoorbeelden. Deze gemeente heeft een visie vastgesteld, van waaruit de gemeente de komende jaren keuzes maakt om de begroting sluitend te krijgen. Dat betekent aan de ene kant bezuinigen, maar aan de andere kant ook bewust investeren.
Delen: