De decentralisatie van taken op het gebied van jeugd, werk en zorg hebben in slechts één gemeente tot serieuze financiële problemen geleid: de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De gemeenteraad besloot onlangs unaniem dat het niet wenselijk is om zelfstandig te blijven.

De gemeente moet zichzelf ‘in de verkoop zetten’ omdat ze de extra taken en daarmee samenhangende kosten niet aankan. De buurgemeenten – waaronder Amsterdam, Haarlem en Haarlemmermeer – mogen een ‘bod’ doen. De gemeenteraad besloot onlangs unaniem om niet langer bestuurlijk zelfstandig te blijven. Dit omdat de bestuurlijke slagkracht en dienstverlening van de gemeente onder druk staan.

Sociaal domein


Minister Plasterk stelt in een antwoord op Kamervragen van Van Raak (SP) dat hij geen andere gemeenten kent die als gevolg van de recente taakoverdracht naar gemeenten in financiële problemen zijn gekomen. Volgens hem kunnen sommige van de recent gedecentraliseerde taken in het sociaal domein door gemeenten zelf worden uitgevoerd. “Voor andere, meer specialistische taken, wordt van gemeenten verwacht dat zij samenwerken om de juiste schaal en slagkracht te organiseren. Gemeentebesturen hebben daarbij de vrijheid om te kiezen voor verschillende vormen van samenwerking en kunnen ook kiezen voor een herindeling als zij dat in het belang van hun inwoners noodzakelijk achten.”

Zaak gemeentebestuur


Volgens Plasterk is het primair aan het gemeentebestuur en niet aan de minister van Binnenlandse Zaken om te oordelen over de wenselijkheid van bestuurlijke zelfstandigheid. Op de vraag van Van Raak of de minister bereid is met Haarlemmerliede en Spaarnwoude in overleg te treden om een oplossing te vinden voor de financiële problemen, stelt Plasterk dat ook dat niet aan hem is.

Bron: Binnenlands Bestuur
Delen: