Een deel van de Nederlandse gemeenten heeft de jeugdzorg zo krap ingekocht, dat er nu al zorgverleners zijn die tot eind dit jaar geen nieuw aangemelde kinderen meer kunnen aannemen. Het budget dat voor heel 2015 was bedoeld, is halverwege het jaar al op.

Korting


Gemeenten zijn sinds 1 januari verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Voor deze hulp aan kinderen met problemen krijgen zij echter minder geld van het Rijk: over drie jaar beloopt de korting 15 procent. Om te voorkomen dat zij hun budget zouden overschrijden, hebben veel gemeenten aan het begin van het jaar de zorgverleners een bedrag gegeven waarmee ze het in 2015 moeten doen. Dat was meestal gebaseerd op het aantal cliënten in voorgaande jaren, met daarop een korting die vaak hoger was dan het percentage dat het Rijk bezuinigt. Dat was nodig omdat gemeenten zelf moesten investeren in een nieuwe ambtelijke jeugdorganisatie, zoals jeugdteams die lichtere problemen zelf zouden gaan oplossen. Het aantal doorverwijzingen naar psychologen is echter niet afgenomen, ook omdat huisartsen zelf bepalen hoe vaak en naar welke zorg zij verwijzen.

Zorgelijk


Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), dat deze signalen krijgt uit alle hoeken van het land, noemt het in de Volkskrant 'zorgelijk' dat al in juli sommige psychologenpraktijken geen nieuwe kinderen meer kunnen behandelen. “Hoe moet dat de rest van het jaar? Als cliënten niet naar de zorg van hun eerste keus kunnen gaan, komt de keuzevrijheid in gevaar.” Ook de administratieve last wordt als problematisch ervaren, omdat iedere gemeente zo zijn eigen systeem heeft.

Zorg gegarandeerd


De gemeenten verzekeren echter dat als een instelling door haar budget heen is, de kinderen bij een andere zorgverlener terecht kunnen. Daardoor is volgens hen de zorg gegarandeerd. In geval van crisis kunnen kinderen altijd ergens terecht, benadrukt een woordvoerder van de samenwerkende gemeenten in Zuid-Holland Zuid.

Bron: http://www.volkskrant.nl/binnenland/budget-voor-2015-is-bij-deel-instellingen-jeugdzorg-al-op~a4110919/
Delen: