Accountants moeten gemeenten gerichter controleren en hun werk relevanter maken voor de gemeenteraad. Dat is de kern van het rapport van de werkgroep 'Vernieuwing accountantscontrole gemeenten' onder leiding van de Eindhovense wethouder Staf Depla.

Specialisatie vereist

De werkgroep adviseert accountants de algemene accountantsregels specifiek op de gemeente te interpreteren. Gemeentes kunnen daarbij een gespecialiseerde particuliere accountant inhuren of een gemeentelijke accountantsdienst instellen. Het rapport kijkt niet zozeer naar de kosten, maar naar een betere controle zodat raadsleden en inwoners een goed beeld hebben of de cijfers in de jaarrekening kloppen.

De werkgroep constateert dat accountants aan steeds meer eisen moeten voldoen. Die scherpere eisen komen vooral door diverse affaires en fraudezaken bij de grote accountantskantoren. Maar de aanscherpingen zijn toegesneden op de behoeften van het bedrijfsleven, niet op die van gemeenten.

Strenger regime

De fraudezaken waren aanleiding voor het plan om gemeenten onder het zwaarste regime voor accountantscontrole te brengen, de Organisaties van Openbaar Belang (OOB's). Dat OOB-regime geldt nu uitsluitend voor beursgenoteerde bedrijven en financiƫle instellingen, maar zou ook naar publieke en semipublieke instellingen uitgebreid kunnen worden.

In het rapport neemt de werkgroep stelling tegen dit idee, omdat het OOB-regime geen recht doet aan de diversiteit van gemeenten. Bovendien zouden de accountantskosten enorm toenemen.

Minister Dijsselbloem van Financiƫn deelt deze visie. Hij schreef aan de Tweede Kamer dat hij het OOB-regime niet gaat opleggen aan de gemeenten.

 

Aanbevelingen

Het rapport bevat zeven aanbevelingen. Daaronder het advies om het opdrachtgeverschap van de gemeenteraden te verbeteren, accountants in hun opleiding meer specifieke kennis bij te brengen over gemeenten, en de interpretatie van de algemene accountantsregels meer op gemeenten toe te snijden. De wekgroep pleit voor een Handreiking Auditing Decentrale Overheden die de uitgebreide 'manuals' van de accountantskantoren moet vervangen.

 

Gemeentelijke accountant

De werkgroep oppert ook de mogelijkheid dat gemeenten groepsgewijs afstappen van controle door private accountantskantoren en een eigen gemeentelijke accountantsdienst oprichten, naar het voorbeeld van de gemeenten Amsterdam en Den Haag. Aan beide varianten kleven voor- en nadelen, maar nu kiezen gemeenten vaak klakkeloos voor een private accountant. Volgens de werkgroep moeten gemeenteraden expliciet kiezen voor een private of een publieke accountant.

Bronnen: FD, VNG

Delen: